Åpen barnehage – et viktig lavterskeltilbud

Leserinnlegg
2 minutter lesetid

I Indre Østfold skal det være godt å leve, og derfor er det viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet at vi opprettholder og viderefører åpen barnehage tilbudet i Askim.        

Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud for barn fra 0-6 år i følge med foresatte eller andre voksne. Tilbudet er gratis, og man har med mat og drikke selv.

Åpen barnehage er i tillegg til et tilbud om lek og samvær med andre barn også en fin møteplass for foresatte. I åpen barnehage kan alle få være del av et fellesskap.  Åpen barnehage er et bredt og universelt tilbud som gir et pedagogisk tilrettelagt samlingsted for småbarnsforeldre i lokalmiljøet.

Dette er et viktig velferd- og støtte tilbud som er med på å utjevne sosiale forskjeller og bidrar til inkludering/integrering. Det er en lavt terskel for å delta og det er en støtte og trygghet for foreldre som i perioder ikke har barnehageplass, eller ikke ønsker at barnet skal begynne i barnehage så tidlig som ettårs alderen.

ANNONSE

Det å ha barn binder oss sammen uavhengig av hvor vi kommer fra, arbeidssituasjon eller hvilket språk vi snakker. Det er få slike samlingssteder for småbarnsforeldre, og det er derfor viktig å opprettholde åpen barnehage for et mer levende og inkluderende lokalmiljø!

En glad og inkluderende hilsen fra

Elin Klufterud Abelsnes – Senterpartiet
Grete Hansen – Arbeiderpartiet

(Leserinnlegg)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.