Alexandros Tanase. FOTO: Privat

Vi krever mer sosial rettferdighet!

For mange er det nesten utvilsomt å tenke at vi ikke lever i et egalitært samfunn. Det kan være fordi mange har det godt i Norge, men tallene har blitt mørkere under blå-blå regjering. Ulikhetene har blitt så store at vi ikke lenger trenger en kikkert for å se de sårbare.

De borgerlige partiene lovpriser små forskjeller. Likevel svikter tilliten når man ser på statistikken. 110.000 barn lever i lavinntektsfamilier. Andelen la på 8,6 prosent i 2013 og 10,3 prosent i 2016, dette er en brutal økning. Resultatene rammer mest arbeidsledige og de som har dårlig lønns- og arbeidsvilkår. Ikke minst, betaler ungdommer en høy pris når de vokser opp med lite ressurser i et av verdens rikeste land. Erna Solbergs skattepolitikk har ført til at de rike har blitt rikere, mens individene med mindre sitter fortsatt på siste vogn på toget.

Vi har en annen visjon, Arbeiderpartiet og AUF vil gi alle like muligheter. Dette sikrer vi ved å gi folk som står utenfor arbeidslivet muligheten til å komme inn i jobb. Samtidig ønsker vi mer heltid enn deltid i arbeidslivet. I tillegg, skal vi sørge for at de som ikke har mulighet til å jobbe får den hjelpen de trenger. På toppen av det, skal vi styrke fellesskapet gjennom offentlig finansiert skole og helse, som er tilgjengelig til alle uansett størrelse på lommebok.

ANNONSE

Å bekjempe barnefattigdommen og de økende forskjellene er vårt politiske prosjekt. Fordi samfunnsanalysen vi tror på skriker ut at ulikhet er dypt urettferdig. Nå gjenstår, å få en Arbeiderparti-ledet regjering som sikrer alle like muligheter.

Alexandros Tanase
Styremedlem i AUF i Østfold

ANNONSE

ANNONSE

Det blir jul i kirken i år også, bare litt annerledes

Færre bortvises på grensa