Inger Johanne Brandsrud. Foto: NBU / Emma Gerritsen

– Vi har ingen 16-åringer å miste i trafikken

Et utvalg foreslår å senke aldersgrensen på førerkort til 16 år. Gitt at du bor på bygda.

– Alt som gjør det attraktivt på bygda støttes av oss, men vi ønsker at tiltaket vurderes med tanke på sikkerhet. Vi har ingen 16-åringer å miste i trafikken, sier leder Inger Johanne Brandsrud (25) i Norges Bygdeungdomslag til VG.

Brandsrud er for øvrig fra Hærland.

Trygg Trafikk er skeptiske til dette.

ANNONSE

– Vi er skeptiske til at 16 åringer uten videre skal få lov å kjøre opp. Skal vi følge vanlig norsk praksis, vil de da få anledning til å øvelseskjøre fra de er 14. Det er for tidlig. Det er farlig, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen til VG.

Forslagene til utvalget er også gratis barnehage og SFO og bredbånd overalt.

– Regjeringen har satt ned tre utvalg for å se på ulike sider av distriktspolitikken: næring, demografi og ungdom. Næringsutvalget, som nylig la fram sin rapport, ønsket flere statlige jobber og mer verdiskapning lokalt. Ungdommens distriktspanel legger fram sin rapport til våren, skriver NTB.

ANNONSE

ANNONSE

Færre bortvises på grensa

Åtte nye smittede i Indre Østfold