Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum er en av mange som får støtte. ARKIVFOTO: Glenn Thomas Nilsen

Se hvilke tiltak som får støtte i Østfold

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 106 millioner kroner fordelt på 453 lokale prosjekter på Østlandet i høstens lokale tildelingsrunde.

Stiftelsen mottok 1242 søknader innen fristen 1. september. 36,5 prosent av søknadene tildeles nå støtte. De tildelte beløpene varierer fra 5000 kroner til nesten 4 millioner kroner.

  • Se hvilke tiltak som får støtte i Østfold (ekstern lenke)

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt Ringsaker kommune.

Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål. Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder:

  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Natur og friluftsliv
  • Nærmiljø og kulturarv

Bidragene gis til blant annet etablering av lekeplasser og treningsanlegg, utbedring av samlingsplasser og klubbhus, instrumenter, utlånsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge.

Tilhørighet og gode møteplasser

ANNONSE

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter tiltak som bidrar til engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

– Vi er opptatt av å skape gode møteplasser i lokalmiljøet, og å støtte opp om det gode frivillige arbeidet som gjøres rundt omkring i organisasjoner og lag. Mange nye initiativer vil bli gjennomført til glede for barn og unge med disse tildelingene, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Fredrikstad og Sarpsborg strammer inn koronatiltak

Brann i en mindre søppelcontainer