Kommentar til økonomiplan 2021-2024 med budsjett

Leserinnlegg
3 minutter lesetid

PDKIØ står for en fornuftig økonomisk politikk, med fokus på å ha et byråkrati så lite som mulig, men så stort som nødvendig. Så lave skatter, avgifter som mulig. Der staten -kommunen er en medhjelper for økonomisk vekst i privat sektor.

Med dette utgangspunktet kan vi se at forslag til Budsjett for Indre Østfold 2021-2024 fra rådmannen kan forbedres på en rekke punkter.

 • PDK ønsker en reduksjon i byråkratiet i IØ kommune. Vi ser sammen med de uavhengige i kommunestyret at det kan fjernes 1 direktør, 12 seksjonsledere, 5 enhetsledere og 2 avdelingsledere. Noe som vil gi delvis uttelling i 2021 og full uttelling i 2022.
 • Bruken av innleide tjenester er på 15 millioner kroner, noe som er unødvendig da vi pr dags dato har, 2.348 årsverk i faste stillinger, som skulle være mer enn nok til å dekke kommunens behov.
 • Grendeskolene skal beholdes og drives i IØ også i denne perioden.
 • Økte bevilgninger til etterslep av vedlikehold i barne- ungdomskolene
 • Følgende kutt skal ikke gjennomføres: Søskenmoderasjon for barnehage, tilbakeføring av reduksjon i årsverk for ungdomskulturhusene.
 • Følgende poster forsterkes i budsjettet: Sosialhjelpsordningen styrkes, BPA-ordningen styrkes, Helsebudsjettet styrkes med 4-6 millioner, Det settes av midler til økte trivselstiltak på sykehjemmene, Ergo / fysioterapitjenesten styrkes.
 • Eiendomsskatt avvikles i sin helhet også for næringer i kommunen.

Så er vi enige med FRP i følgende punkter med noen mindre avvik i deres forslag til budsjett endringer for denne perioden.

 • Åpningstidene i ungdomsklubbene endres ikke og kostnaden dekkes inn ved å belaste disposisjonsfondet.Kr. 620.000 pr. år i økonomiplanen
 • Åpen barnehage stenges ikke og kostnaden dekkes inn ved å belaste disposisjonsfondet. Kr.560.000 pr.år i økonomiplanen
 • Kommunestyret ber rådmannen om å endre foreldrebetalingen i SFO til selvkost. Dette vil frigjøre ca 10 millioner kroner.
 • Ansettelsesstopp i kommunen for hele denne perioden. Kritiske stillinger inkludert, da det kan gjøres interne flyttinger av kritisk personell i perioden.

Når det kommer til inndekning og detaljerte tall, så har vi ikke valgt å gå inn på mange småposter. Da dette kan hentes fra besparingene, og ulike omrokkeringer av utgifts- inntektsposter etter forslaget vårt. Vi vet fra prosessen med å slå sammen våre 5 kommuner, at ressursbruk på barnevernet må under kontroll. Indre Østfold kommune har samlet brukt over 100 millioner mer på barnevern enn det som er forventet. PDK ønsker tydelig politisk endringsfokus i barnevernet, fra det å bruke overtagelser som løsning til et familievern der familiene skal hjelpes i større grad enn i dag, og et sterkere vern av kjernefamilien som utgangspunkt for de politiske føringene i kommunens familie politikk de neste årene.

ANNONSE

Er du enig med PDK, må du stemme PDK 2021.

Tom Henriksen
Lokallagsleder Partiet De Kristne Indre Østfold

(Leserinnlegg)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.