Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Senterpartiet vil utvikle alle skolene i Indre Østfold

Indre Østfold skal investere 600 millioner i skolebygg de nærmeste åra, ei nødvendig satsing på skole, da flere av kommunene har skjøvet utfordringene foran seg.

Grendeskolene skal utvikles videre istedenfor å legge dem ned hvis SP får det som vi vil. Det å restaurere alle grendeskolene, og beholde den kapasiteten som ligger der, er både rimeligere og mer framtidsretta enn å bygge ut Mysen skole for en parallell til. Vi kan antakelig spare mange millioner i investeringer, to av de 4 skolene vi snakker om vil ikke kreve større investeringer med det første. Det er viktig å ha kapasitet for framtida, da det er mange planlagte byggeprosjekter i gamle Eidsberg. Det samme gjelder Havnås, det å fylle opp skolene i Trøgstad nå gir mindre rom for utvikling framover. Kostnaden ved å drive grendeskolene videre er liten sett i den store sammenhengen, de 16 mill.kr. (kanskje mindre?) årlig dette er beregna å koste er under 0,5% av de totale utgiftene til kommunen.  

Det er kommet inn massevis av høringssvar med støtte til de lokale skolene. Fordeler som det å ikke ha for store klasser, hver elev blir sett, et godt nærmiljø, slippe å sitte på bussen lange tider hver dag, og det at alle kjenner alle kom fram i høringa. Vi i Senterpartiet ønsker å utvikle lokalmiljøene i hele Indre Østfold, og skolene er viktige brikker i dette. Det er ikke statistiske forskjeller på resultatene mellom små og store skoler

Vi er også fornøyd med at Skolebehovsplanen legger opp til å videreutvikle og bygge ut skolene der hvor befolkningen vokser, vest i kommunen. Vi støtter rådmannens forslag der. Det å bygge videre på de skolebyggene vi har er både god ressursøkonomi og bra for miljøet. Ved denne satsinga sikrer vi skoleelevene gode læringsmiljø, og lærerne godt arbeidsmiljø for framtida.    

ANNONSE

Hilde Kraggerud (Sp)
Leder Livsløpsutvalget Indre Østfold

(Leserinnlegg)

ANNONSE

ANNONSE

Bidrar til en god julefeiring for barnefamilier

Følger lederdrømmen – valgt ut til talentprogram