– Grendeskolene må bestå hvis det skal skje en positiv utvikling i grendene

Leserinnlegg
4 minutter lesetid

Før kommunesammenslåingen ble det stadig brukt honnørord om «å bygge» en ny kommune og at det skulle komme statlige midler til kommuner som valgte å slå seg sammen. Hvor er det blitt av disse midlene, og hvor mye dreier det seg om?

Både i skolebehovsplanen og i forslaget til budsjett ser det nå ut som at kommunen bare skal bygges vestover, mens det østlige området (i tidligere Eidsberg kommune og Havnås) skal legges brakk med nedlegging av 4 skoler.

Det er de skolene med færrest elever som foreslås lagt ned uten å vurdere utviklingsmulighetene i grendene.

Lokale verksteder – Stedskompasset. Dette gjennomføres med møter på 13 tettsteder i I.Ø. kommune med stort lokalt engasjement der en skal peke ut sterke sider og utfordringer i de forskjellige tettstedene. Et gjennomgående tema alle steder er at grendeskolen er navet/limet som er samlingspunktet og binder grenda sammen.

En trenger ikke gå til danske undersøkelser, som det henvises til i skolebehovsplanen, for å forutse hva som vil skje med lokale lag og foreninger hvis skolen blir borte. Det virker som skolebehovsplanen kjører sitt eget løp og ikke er oppdatert på planer som foreligger i grendene. Hvis skolene legges ned i 4 av de 13 tettstedene blir det store utfordringer med å gjennomføre det som kommer opp av forslag på de lokale verkstedene.

Det vil gjøre hverdagen for de som bor i disse grendene mye vanskeligere for all framtid med f.eks. transport av barn til og fra SFO morgen og ettermiddag.

Befolkningsutvikling/reguleringsplaner. I Hærland er det nå i ferd med å ferdigstilles reguleringsplan for boligfelt i Visteråsen (nær Hærland kirke) for 50-60 boenheter. Dette ligger nær vann- og kloakknett og tett ved E18. Det er 400-500 meter til nærmeste busslomme og ca. 1 km fra Hærland skole. Innenfor 2-3 km er det minst 1000 arbeidsplasser ved Nortura, Norfersk, Lundeby & Co og Ramstadfeltet.

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei mellom Hærland kirke og Ramstadkrysset er også i ferd med å ferdigstilles. I forhold til arbeidsplasser og kommunikasjon må dette feltet ligge svært gunstig til, og gjøre det attraktivt for pendlere å bygge her slik at befolkningstallet i kommunen øker. Dessuten er det også stadig unge mennesker med barnefamilier som kjøper hus i Hærland når de eldre flytter til sentrum, slik at elevtallet ved skolen øker som vi har sett de siste 3 årene.

Økonomi/investeringer. Hvis jeg leser tallene i skolebehovsplanen riktig, ser tallene for oppgradering av grendeskolene kontra nye skolebygg i Mysen og Trømborg slik ut:

ANNONSE

Det ser dermed ut for at det koster mer å sette opp to nye skolebygg enn å oppgradere fem grendeskoler.

Er det da med færre lærere det skal spares penger? Og hva koster øket skoleskyss? Skal 6-7-åringer reise alene med buss lange veier morgen og ettermiddag?

Miljø og trafikale utfordringer. Er det gjort noen analyse på hvordan miljø og trafikkavvikling vil bli i Mysen etter at alle planlagte boliger og leiligheter blir innflyttet, og hvor mye øker trafikken med transport av elever fra Hærland og Havnås hvis de skal ha busstransport til Mysen? Dessuten vil jo også foreldre måtte kjøre til SFO morgen og kveld.

Det etterlyses en konsekvensanalyse av disse forhold.

Grendeskolene må bestå hvis det skal skje en positiv utvikling i grendene slik de lokale verksteder/Stedskompasset legger opp til, og det må legges til rette for at folk kan bo i grendene også, og ikke bare i Mysen.

Jan Solberg

(Leserinnlegg)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.