Et budsjett for arbeid og sosial rettferdighet

Leserinnlegg
6 minutter lesetid

I dag lanserte arbeiderpartiet sitt alternative statsbudsjett! Der tar vi ett oppgjør med snart 8 år med en Høyre-regjering som gjør det dyrere å være syk, som ikke har vært flinke nok til å prioritere miljø eller et anstendig arbeidsliv.

På toppen av det er vi midt i en pandemi som setter forstørrelsesglass på forskjellene mellom folk. Dette er et budsjett som klart og tydelig sier at nå er det nok skattekutt til de rikeste, og på tide at vanlige arbeidsfolk sitter igjen med mer.

Det er på tide at ungdommen og elever blir prioritert. Vi vil styrke yrkesfag med én milliard kroner over fire år, som skal sikre at elever som går yrkesfag får et stipend som dekker de faktiske utgiftene de har, og sikre at skolene har oppdatert utstyr som de faktisk kommer til å møte i arbeidslivet. Vi vil bruke penger på at rådgivere på ungdomsskolen skal få hospitere for å få mer kunnskap om yrkesfag. For oss er det uakseptabelt at det er tusenvis av elever som går yrkesfag som ikke får fullført utdanningen sitt hvert år.

Derfor vil vi bruke 30 millioner kroner på et pilotprosjekt med en nasjonal læreplassgaranti for å sikre at alle kvalifiserte søkere med ungdomsrett får læreplass.

Psykisk helse er en stor utfordring i dagens samfunn, særlig blant unge. Derfor ønsker arbeiderpartiet å bruke 350 millioner kroner mer på psykisk helse. Vi vil blant annet styrke skolehelsetjenesten, ha flere miljøarbeidere på skolene og styrke arbeidet med psykisk helse for studenter.

Høyre-regjeringa har gjort det vanskeligere å være arbeidstaker. De har åpnet for mer deltid, svekker arbeidstilsynet, og legger vekt på at de anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet. Trepartssamarbeidet er noe av det viktigste vi har, derfor vil vi gjøre det lettere å være fagorganisert ved å doble fagforeningsfradraget. Vi vil styrke arbeidstilsynet, og gjøre det vanskeligere og dyrere å bryte regler i arbeidslivet. Vi foreslår å styrke arbeidstilsynet, politiet og skatteetatens innsats mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping med 101 millioner kroner. Vi ønsker et seriøst og trygt arbeidsliv for alle. Vi vil tette hullene i pensjonssystemene, og endre reguleringen av pensjoner slik at pensjonister ikke går i minus de årene som lønnsmottakere får reallønnsvekst. Vi vil ha pensjon fra første krone, også i privat sektor. Dette gjør at flere nordmenn kan få en verdig pensjon å leve av etter et langt arbeidsliv.

Arbeid og miljø må være hverandres forutsetninger i årene som kommer, ikke motsetninger. Staten må ta en tydeligere rolle i arbeidet med klima og miljø fremover. Arbeiderpartiet vil gi en milliard kroner til Statkraft for å styrke deres mulighet til en industriell hydrogensatsing. Vi vil ha en mer rettferdig klimapolitikk der det lønner seg å velge miljøvennlig, og koster mer å forurense. Vi vil øke Co2 avgiften med 10% hvert år frem til 2030, med unntak av bensin og diesel, hvor avgiften skal økes 5% årlig fram til 2025. For å sikre mer et mer omfordelende system vil vi fjerne momsfritaket på de dyreste el-bilene, som vil gjøre at de dyreste el-bilene vil koste litt mer.

ANNONSE

Skatte og avgiftssystemet til arbeiderpartiet legger opp til at 8 av 10 skattebetalere vil betale mindre i skatt. Vi vil at de som har vanlige og lave inntekter skal betale mindre, og at de med høyest inntekt skal bidra mer. Høyreregjeringen har finansiert sine dyre skattekutt med avgiftsøkninger. Det sier vi nå stopp til. Riksrevisjonen har kommet frem til at høyreregjeringen krever mer i betaling enn hva det faktisk koster å tilby statlige tjenester. De overpriser gebyrer til en prislapp på omlag 600 millioner kroner. Her straffer regjeringen blant annet ungdom som skal ta teoriprøve eller foto til førerkort, de som skal kjøpe eller selge bolig og folk som har havnet i gjeldsfella og skal gjøre opp for seg. Vi foreslår å kutte disse overprisede gebyrene tilsvarende 588 millioner kroner.

Riksrevisjonen har avdekket at høyreregjeringen krever mer i betaling enn det koster å tilby statlige tjenester. Riksrevisjonen omtaler dette som en skjult skatt på om lag 600 mill. kroner. Den skjulte skatten treffer ungdom som skal ta teoriprøve eller foto til førerkort, som betaler 68 mill. kroner for mye for dette til Statens Vegvesen. De som kjøper eller selger bolig, betaler til sammen 89 mill. kroner for mye til Statens Kartverk for å registrere endringer i eiendommen. Folk i gjeldsfella, som skal gjøre opp for seg, betaler 200 mill. kroner for mye til domstol og politi. Arbeiderpartiet foreslår å kutte disse overprisede gebyrene tilsvarende med 588 mill. kroner. Et av våre budsjettløfter er at ingen avgifter skal gå opp, uten at det gjøres tilsvarende reduksjoner i en annen skatt eller avgift.

Arbeiderpartiet leverer et budsjett for vanlige arbeidsfolk. Et budsjett for ungdom, og elever, der vi kutter utslipp og skaper arbeidsplasser, og sikter oss inn mot fremtidens arbeidsliv. Nå gjenstår jobben frem mot valget i 2021 for en ny Arbeiderparti-ledet regjering, med Jonas Gahr Støre som statsminister.

Politisk nestleder i AUF i Østfold,
Simon Appelberg Laabak

(Leserinnlegg)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.