Politiet vil anmelde i større grad

Pressemelding
3 minutter lesetid

Smittesituasjonen i landet er alvorlig, og politiet har nå fått i oppdrag å prioritere kontroll og sanksjonering av brudd på smittevernreglene.

– Dessverre er det ulikt om og hvordan smittevernreglene følges.  Derfor er det nødvendig for politiet å skjerpe håndhevingen, sier politiinspektør Olav Unnestad i Øst politidistrikt.

Vil anmelde i større grad

Politiet har frem til nå i hovedsak gitt råd og veiledning i håndhevelsen av smittevernreglene. Nå endres dette til økt bruk av sanksjonsmulighetene som ligger i lovverket.

– Vi vil prioritere brudd på karantene og isolasjon, og oppdrag tilknyttet private fester og arrangementer. Når det gjelder fester og arrangementer vil både deltakere og arrangører kunne bli stilt ansvarlig. Som hovedregel vil vi anmelde åpenbare brudd, sier Unnestad.

Han legger til:

– Så alvorlig som situasjonen er, vil vi bruke betydelig med ressurser for å bidra til at smitten ikke øker mer enn nødvendig. Vi kommer til å være mer synlige, og vil vurdere å flytte etterforskingsressurser til operativ tjeneste for å få flere patruljer ut i gatene.

Folk må ta ansvar

Unnestad sier at kontroll på smitten også er viktig for politiet som etat.

ANNONSE

– Vi har planer for hvordan beredskapen skal opprettholdes om mange i politiet blir smittet eller satt i karantene. Men i verste fall kan det gå utover beredskapen. Også andre viktige samfunnsfunksjoner kan bli rammet. Jeg ber derfor om at alle nå tar sitt samfunnsansvar, følger føringer fra myndighetene, og bidrar til å få situasjonen under kontroll, sier Unnestad. 

Strenge sanksjoner

Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot kr 20 000,- per tilfelle. Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter. I særlig alvorlige eller gjentatte tilfeller, kan det også være aktuelt med fengselsstraff.

Økt kontroll på grensen

Skjerpede innreiserestriksjoner medfører også økt kontrollvirksomhet på grensen.

– I forbindelse med Covid-situasjonen har Øst politidistrikt siden mars hatt et oppdrag med å utøve kontroll av indre Schengen-grense, og vi har hatt en forsterket bemanning på grenseovergangene mot Sverige. Vi vil nå forsterke kontrollen ytterligere, opplyser Unnestad.

På Oslo Lufthavn er det også grensekontroll på indre Schengen-grense. Dette er et oppdrag som krever betydelige politiressurser, selv om flytrafikken totalt sett har gått ned.

(Pressemelding fra Øst politidistrikt)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.