Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland og ordfører Saxe Frøshaug. FOTO: Indre Østfold kommune

Fornøyd med at kommunen tar fatt i avløpsnettet

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland besøkte tirsdag 27. oktober Indre Østfold kommune. Sammen med assisterende fylkesmann og direktør for kommuneøkonomi møtte hun ordfører Saxe Frøshaug, rådmann og assisterende rådmann i Indre Østfold kommune.

Tema under besøket var blant annet status i byggingen av den nye kommunen, økonomi, vann og avløpssituasjonen og covid-19. Hun og ordfører Saxe Frøshaug hadde en god dialog om temaene. De gikk gjennom erfaringer de hadde høstet og hvordan samarbeidet mellom kommune og Fylkesmann kan styrkes videre til beste for innbyggerne.

Situasjonen rundt avløpssituasjonen var naturlig nok et av hovedtemaene. Ordfører Saxe Frøshaug uttrykte at det var krevende for den nye kommunen, ikke minst fordi mange innbyggere gir den nye kommunen ansvar for at avgiftene nå øker, og at utbygg og etablering av nye arbeidsplasser i kommunen raskt kan stanse opp på grunn av kapasitet på avløpsnettet

Fylkesmannen uttrykte stor forståelse for denne utfordringen. Hun understreket at denne situasjonen har vært påpekt av Fylkesmannen over mange år. Hadde de gamle kommunene fulgt opp Fylkesmannens signaler, tatt belastningen med økte investeringer med tilhørende økninger i kommunale avgifter, ville denne situasjonen vært unngått. Det ble også påpekt i møtet at slik situasjonen er nå ville trolig innbyggerne fått enda høyere regning om de gamle kommunene skulle løst dette hver for seg med fem ulike administrasjoner.

Fylkesmannen var også opptatt av at mange av Indre Østfold-kommunene har hatt en utfordrende økonomi og at den nye kommunen må jobbe videre med å få inntekter og utgifter til å henge sammen over tid.

ANNONSE

Fylkesmann og ordfører brukte også tid på å snakke om hvordan kommunen jobber med arealplanlegging fremover. Den nye kommunen skal nå i gang med kommuneplanens arealdel. Det er en stor jobb å få laget en felles arealplan for de fem gamle kommunene, og ordføreren er opptatt av at planen må ta hensyn til Indre Østfold kommunes ønske om utvikling i alle tettsteder. Fylkesmannen trakk her også frem arealplanen for den nye Viken fylkeskommune som et viktig arbeid som påvirker kommunene.

Ved avslutningen av møtet benyttet ordføreren anledningen til å takke Trond Rønningen, som nå skal over i ny jobb, for samarbeid gjennom mange år både som Fylkesmann i Østfold og nå som assisterende fylkesmann i Oslo og Viken.

(Kilde: Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Stjal gressklipper i Spydeberg – funnet i Rakkestad

Christine Aannerud blir ny daglig leder på Østfoldbadet