Testsenteret på grensa i Ørje. Arkivfoto: Adrian Sellstrøm

Legger ned testsenteret

Helsedirektoratet har evaluert ordningen med koronatestsentre på flyplasser, havner og grensepasseringer langs vei i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet.

I august ble det også opprettet testsenter på grensa i Ørje. Nå melder Helsedirektoratet at deres vurdering er at en må utvikle andre metoder enn testtilbud ved grensen for å nå fram til de som kommer til landet i bil.

– Helsedirektoratet berømmer og takker kommunene for rask etablering av koronatestsentre ved flyplasser, havner og utvalgte grensestasjoner langs vei. Uten kommunenes imponerende innsats, hadde det ikke vært mulig å etablere testsentrene så raskt, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til deres nettside (ekstern lenke)

Lite effektivt tiltak

Årsaken til at de endrer på denne ordningen, er for at de ser at testing av reisende langs vei er et for lite effektivt tiltak for å begrense importsmitten.

– Evalueringen viste at tilbudet om frivillig testing for de som passerer grensen i bil ikke ble benyttet av mer enn 1,3% av de reisende. Disse testsentrene avvikles derfor som del av den nasjonale ordningen, men kommunene kan bruke testsentrene for eksempel til testing av arbeidsreisende, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.

Testsentre ved flyplasser og fergeleier anbefales videreført. Men på grunn av den lave reiseaktiviteten anbefaler man å innstille driften inntil antall reisende tar seg opp igjen.

Tvungen mekling i vekterstreiken førte ikke fram

Bil kjørte av veien og kjørte i inn i tre