Forskrift om midlertidige tiltak

Kommuneoverlegen i Indre Østfold har på grunn av smitteutviklingen i Oslo, lokal smitteoppblomstring i Rakkestad og sentrale myndigheters oppfordring innført restriksjoner i lokal forskrift som gjelder fra 12. oktober.

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune, Viken. (ekstern lenke)

– Den lokale forskriften kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift av 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften), opplyser kommunen.

Forskriftens to hovedpunkter er:

  • § 2 Begrensning i utøvelse av skjenkebevilling
    Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 24.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette. Det vises til Covid-19-forskriften for ytterligere bestemmelser om krav til smittevernfaglig drift ved serveringssteder.  

  • § 3 Bruk av munnbind ved kollektivreiser
    Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende bruke munnbind i kollektivtransporten. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

    Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

– Forskriften trer i kraft 12. oktober 2020, med unntak av § 2 som trer i kraft 12. oktober 2020 kl. 24:00, i tråd med endringene i sentral forskrift om utøvelse av skjenkebevilling. Forskriften varer ut oktober måned 2020. Indre Østfold kommune kan når som helst endre, forlenge eller oppheve forskriften, melder kommunen på sin nettside søndag.

Nesten annenhver nordmann er dårlig på kart og kompass

Fortsetter dominansen med ny seier