ILLUSTRASJONSFOTO:

Signalkreps ulovlig satt ut

Før første gang er det nylig observert ulovlig utsetting av signalkreps i nedre Glomma. Fylkesmannen vurderer nå anmeldelse.

– Signalkrepsen kan ikke ha kommet hit av seg selv og er satt ut ulovlig. Fylkesmannen vurderer sterkt å anmelde miljøkriminaliteten til politiet. Ingen har lov til å sette ut nye arter i vann og vassdrag uten en tillatelse. Hvis noen har tips om forhold rundt den ulovlige utsettingen så bes de ta kontakt med Fylkesmannen, sier seksjonssjef Hilde Sundt Skålevåg i klima og miljøvernavdelingen til fylkesmannen.no (ekstern lenke)

Signalkrepsen er også bærer av krepsepest, og analyser tatt av Mattilsynet bekrefter krepsepest i nedre Glomma.

På oppdrag fra Indre Østfold kommune har Norconsult utført en prøvekrepsing i et begrenset område i nedre Glomma mellom Solbergfoss og Kykkelsrud kraftverk.

ANNONSE

– Fylkesmannen har umiddelbart iverksatt nye krepseundersøkelser for å fastsette utbredelsen i nedre Glomma. Mattilsynet planlegger tilsvarende undersøkelser av utbrudd av krepsepest. Det er et håp om at Solbergfoss kan være et vandringshinder for signalkreps slik at den ikke kommer seg opp videre i Glomma, ifølge fylkesmannen.no.

Foreløpig er det usikkert hvor signalkrepsen kommer fra, men det er ulovlig satt ut i Haldenvassdraget og finnes også i Stora Lee.

(Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Viken)

ANNONSE

ANNONSE

Best på levende bygder!

Helseministeren takker folk flest