Bli med på høstens fotokonkurranse om kulturminner!

Annonsørinnhold

Besøk et kulturminne, ta et bilde og legg det på Instagram med hashtag #kulturminneriindreøstfold innen 31. oktober.

Ta gjerne med #visitindreøstfold og #liviindre, også!
Trekning av to gavekort à kr 500 lørdag 31. oktober til butikker i Mysen eller Askim.

Forslag til kulturminner du kan besøke:
• Kirkene
• Vestre Bråthe bygdetun, Askim kulturhus, Festiviteten, Spydeberg prestegård, Bygdemuseene, Folkenborg museum,
• Gravhaugene i Hobøl, Askim (v/ kapellet), Birkelunden, Edw. Ruuds omss. Trømborg gravfelt, Tenor kirkeruin
• Gamle mursteinsbygninger i Mysen og Askim sentrum m/ blå historiske skilt, Heggin-bygningene i Mysen, gamle-skolen på Havnas, Bøndenes hus i Hærland
• Kraftverkene i Askim
• Langnes skanse
• Husmannsplasser og seterbygninger, og mange flere.

Her finner du kulturminneplanene for Indre Østfold kommune

Høvdingesete og gullskatt i Indre Østfold
I området rundt Monaryggen og Edw. Ruuds omsorgssenter kan vi finne mange spor etter mennesker som har levd i Indre Østfold i tidligere tider. Fangstgroper, veifar og mer enn 40 gravhauger ligger i dette området. Her var jorda fruktbar og det var godt utsyn i alle retninger, så gårdene hadde god oversikt over folk som kom og gikk. Der Edw. Ruuds Omsorgssenter ligger i dag finnes det flere store gravhauger fra ca. 500-600-tallet e.Kr.

Tre av haugene er blant de største i Østfold. Det krevde mye arbeidskraft å lage gravhauger av denne størrelsen, og dette kan tyde på at området var et maktsenter. Det har trolig vært et høvding- eller småkongedømme her i århundrene før vikingetida. I nærheten av området, ved Nordre Sletner Gård, ble også Sletner-skatten funnet, en av Norges største kjente gullskatter. Den består av 37 større og mindre gullgjenstander på i alt ca. 450 g. Av dette er det fire runde medaljonger, 17 gullbrakteater, betalingsgull og perler. Skatten er datert til ca. år 500-550 e.Kr. og er ikke et gravfunn, men et depotfunn. Det betyr at de som gravde den ned ønsket å gjemme den til senere bruk.

Sletner-skatten er utstilt på Kulturhistorisk Museum i Oslo.

Konkurransen er i samarbeid med

En person til sykehus etter møteulykke

Hyttebrann i Øymark