Vil etablere Norges mest moderne fabrikk

Pressemelding
4 minutter lesetid

VEAS, Vestfjordens Avløpsselskap Norges største avløpsrenseanlegg vil etablere Norges mest moderne fabrikk for prosessering av avløpsslam midt i den nye storkommunen Indre Østfold.

– Vi kan hente slam fra et stor område på Østlandet, transportere til Brennemoen i Indre Østfold og omdanne dette til kompost og jordprodukter, forteller administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i VEAS, i en pressemelding.

Fabrikken i Indre Østfold vil ha en størrelse på 16 000 kvm og kan, om alt klaffer, stå ferdig innen jul neste år. Så langt har mottakelsen vært positiv både i Indre Østfold kommune, hos naboer, og ikke minst landbruket som blir en stor kunde.

Indre Østfold, dannet av de tidligere kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad, har 45 000 innbyggere og er Norges største jordbrukskommune målt i dyrkbart areal. Men det er korte avstander til nabokommuner i øvrige Viken, og disse vil bli viktige samarbeidspartnere.

– Vi er veldig fornøyd med den gode mottakelse som planene har fått både hos politikere, planleggere og næringslivet, sier markedssjef Per Torp, i en pressemelding.

Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i VEAS presenterer planene.

Investerer over 100 millioner kroner

Det er store dimensjoner over fabrikken som skal etableres. Den starter med en produksjon på 40 000 tonn pr år, men vil om 3-5 år kanskje komme opp mot 100 000 tonn pr år. Da med døgndrift, og etter hvert trolig 10 ansatte til tross for automatisert produksjon. Men med underleverandører og andre involverte vil dette gi betydelig flere årsverk.

– Det blir også enklere for kommunene, som nå får et slammottak i området. Kortreiste leveranser blir det også, legger Torp til.

– Og kanskje kan vi finne produkter å transportere andre veien. Vi ser flere muligheter for å utnytte returtransporten og å utnytte lokale slamressurser på en mer bærekraftig måte, fortsetter Torp.

ANNONSE

Investeringsrammen kan komme over 100 millioner for fabrikken som vil få en grunnflate på 80 x 200 (16 000 kvm). Det blir regionens største bygg i «moderne tid».

Hele taket planlegges dekket av solceller som kan levere overskuddsenergi og fjernvarme fra komposteringsprosessen til naboer i et sterkt voksende Brennemoen område.

Her skal anlegget etableres. Prosjektleder Espen Govasmark (f.v.), adm direktør Ragnhild Borchgrevink, markedssjef Per Torp og ordfører Saxe Frøshaug.

Ingen luktproblemer

Slike anlegg er tidligere av noen blitt forbundet med «vond lukt».

Vi skal bygge den mest moderne fabrikken i sitt slag, med effektivt luktrenseanlegg og garanterer at naboene ikke vil bli plaget av lukt. Det som kommer ut av anlegget er rene kompostprodukter, sier Espen Govasmark, prosjektleder for anlegget.

Også ordfører Saxe Frøshaug stiller seg positiv til etableringen.

Den er godt tilpasset de vekststrategier som kommunen og regionen har, og kan komme til å gi betydelige synergier, sier han.

(Kilde: Pressemelding)

Espen Govasmark, prosjektleder for anlegget.
Ordfører Saxe Frøshaug (f.v.), prosjektleder Espen Govasmark, adm direktør Ragnhild Borchgrevink, markedssjef Per Torp og Tore D. Carlsen fra Maskin og Utemiljø.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.