Åpner gradvis opp for mer besøk

Indre24
6 minutter lesetid

Siden midten av mars har Indre Østfold kommune fulgt Helsedirektoratets anbefalinger, og hatt besøksforbud og adgangskontroll på sykehjem i kommunen.

Så langt har det ikke vært koronasmitte på sykehjemmene. Likevel er det innført munnbind for ansatte i nær kontakt med pasient.

– Med bakgrunn i smittevernveilederen og de erfaringene vi har gjort oss, så åpner vi gradvis for mer besøk på våre sykehjem. Vi ber om forståelse for at reglene om smittevern blir fulgt, og at pårørende fortsatt må holde avstand. Beboere på sykehjem er blant de mest sårbare og utsatte gruppene for covid-19, skriver kommunen på sin nettside (ekstern lenke)

Teksten under er hentet fra kommunens nettside:

ANNONSE

Regler for besøk på sykehjem

 • Hovedregelen er fortsatt at besøk fortrinnsvis vil skje utendørs. Ved behov kan man gjøre avtaler om besøk innendørs. Vi understreker at dette er i hovedsak ment for de pasienter som ikke er i form til å avholde besøk utendørs. Dette for å minimere risikoen for smitte. Samtidig ser vi at det kan være grunner til at pårørende ønsker at besøket avholdes innendørs selv om både værforholdene og beboers helsetilstand tillater utendørs besøk. Vi anmoder våre pårørende om å vise tilbakeholdenhet med slike henvendelser, og eventuelt avklare dette i en konkret dialog med sykehjemmet i hvert enkelt tilfelle. 

 • Pårørende kan ta med pasient på tur ute, stopp gjerne opp og ta en is, men vi oppfordrer til å unngå kafeer. Det gis tillatelse til å besøke private hjem dersom dette ligger i gangavstand til sykehjemmet, men det oppfordres til at det kun er noen få personer tilstede samtidig. Det tillates ikke biltransport. Dette fordi man da uunngåelig vil få problemer med å overholde avstandsreglene, særlig knyttet til bistand ved å gå inn og ut av bilen. Av tilsvarende årsak er det viktig at slike turer gjennomføres mellom toalettbesøk. Det avtales i det konkrete tilfellet med sykehjemmet at man tar pasienten med på en tur.

 • Besøksverter vil brukes i de tilfeller hvor beboer grunnet kognitiv svikt eller lignende har problemer med å kunne overholde avstandsreglene. For øvrige besøk er det ikke behov for besøksverter. Dette avklares også i hvert enkelt tilfelle med sykehjemmet i forkant.

 • Besøk avtales i forkant med det enkelte sykehjem på telefon 69 68 10 00.

 • Hver beboer kan ta imot inntil to besøkende hver gang.

 • I noen perioder er det stor pågang av pårørende som ønsker å komme på besøk samtidig. Dette er krevende å få til av både driftsmessige og smittevernfaglige hensyn. I slike tilfeller kan det være nødvendig å begrense seg til ett besøk per uke og holde seg til en besøkstid på ca. 30 minutter, slik at flest mulig av beboerne kan få besøk. Det enkelte sykehjem sitter med en samlet oversikt over omfanget av besøk, og avklaringer gjøres i det enkelte tilfellet.

 • Besøkstiden gjennomføres ukedager innenfor tidsrommet kl. 10.00-17.00. Det enkelte sykehjem gjør sitt ytterste for å legge til rette for at besøk kan planlegges og gjennomføres innenfor dette tidsrommet. Men det kan imidlertid være forhold som gjør at dette blir vanskelig å få til enkelte dager. Det enkelte sykehjem, og den enkelte avdeling, vil gjøre en konkret vurdering og tilpasning på hver enkelt forespørsel.  

 • Alle som har vært på reise til utlandet og som skal besøke sine pårørende på sykehjemmene har 10 dager karantene etter hjemkomst. Dette gjelder uavhengig om man har besøkt røde eller grønne land/regioner. Det betyr at man må vente 10 dager, regnet fra og med dagen man ankommer Norge før man kan avlegge et besøk på sykehjemmet. Det er viktig at du opplyser om dette til sykehjemmet når besøket avtales. 

Noen pårørende kommer langveisfra og har lang reisevei, i disse tilfellene vil vi gjøre noen tilpasninger. Vi vil legge til rette for at det kan gjennomføres mer enn et besøk per uke og at det er mulighet for at besøket kan gjennomføres innendørs dersom værforholdene ikke tilfredsstiller til utendørs besøk.

Generelle smittevernregler før og under besøket:

 • Pårørende som har oppholdt seg i utlandet, eller har hatt symptomer med feber, sår hals og hoste de siste 14 dagene, kan ikke komme på besøk.

 • Pårørende skal avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd, og må vente ved inngangen på at personalet følger pasienten dit.

 • For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, hvis smitte skulle komme inn i sykehjemmet, vil det blir ført besøksjournal. Det vil også bli ført besøksjournal for de som har hjemmetjenester i omsorgsleilighetene som er tilknyttet institusjonene

 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

 • Besøkende skal holde to meters avstand.

(Kilde: Indre Østfold kommune)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.