Myker opp flere av tiltakene

Skiptvet kommune mener at smittesituasjonen nå er noe mer avklart og oversiktlig. Smitten i Indre Østfold har med den siste ukes strenge tiltak fått smittetallene ned, og fått mer kontroll på spredningen.

Dette gjør at Skiptvet kommune nå myker opp flere av sine tiltak. Men de ber innbyggerne fortsatt om være aktsomme i hverdagen.

– Vi oppfordrer alle til å fortsette dugnaden. Hver og en av oss kan gjøre mange små og store ting, som f.eks. å handle på ulike tider av døgnet, unngå store og små samlinger/selskap være gode på desinfeksjon/håndvask, være hjemme hvis man føler seg syk og teste seg ved mistanke om smitte, skriver de.

Her er tiltakene de publiserte på sin nettside mandag:

 • Opprettholde besøksforbudet ved Sollia bo- og servicesenter
 • Opprettholde at helsepersonell pålegges å ikke reise utenlands
 • Opprettholde bruk av munnbind for helsepersonell i pasientnært arbeid som er nærmere enn 2 m
 • Helsestasjonen har også reduserte tjenester i uke 34, men normalt tilbud fra uke 35. Det vil gis oppføling av gravide og nyfødte, og gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet. Øvrig vil det være konsultasjoner på telefon.
 • Regjeringen kom, fredag 14. august, med anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtrafikk for innbyggere i Indre Østfold bo- og arbeidsmarkedsregion, som Skiptvet kommune er en del av. Anbefalingen gjelder ungdom fra og med 8.trinn og voksne fra mandag 17. august og i to uker, dvs. til 30. august.
 • Biblioteket åpner igjen og vil har normal åpningstid
 • NAV vil ha åpningstid for publikum igjen til oppsatte tider
 • Ungdomsklubben åpner som normalt i uke 34
 • Servicekontoret er åpent, men vi ber publikum fortsatt å kontakte kommunen pr telefon så langt det er mulig
 • Plan, landbruk og teknikk og andre som har publikumskontakt er igjen åpent, men det bør avtales tid for å begrense antall personer i lokalene
 • Anbefaler fortsatt alle ansatte i kommunen om å begrense reiser og unngå store folkemengder.
 • Alle arrangement i regi av lag og foreninger skal følge smittevernreglene med en ansvarlig arrangør, gjestelister og tilgjengelig smittevernutstyr. Husk å begrense muligheten for at mange tar på de samme flatene eller utstyret.
 • Idrettshaller kan brukes med de tiltakene som hver arrangør er pålagt å gjennomføre
 • Det kan fortsatt kun gjennomføres politiske møter i kommunehuset, og interne møter ihht. smittevernplan ved bruk av møterom
 • Hjemmekontor i den grad det er mulig for ansatte
 • Badeplassen Bergsjø åpnes
 • Næringslivet oppfordres til å fortsette sin forsterkede oppmerksomhet på smittevern

(Kilde: Skiptvet kommune)

Tyvene stjeler færre sykler under korona

Mysen-gutt i ulykke – fløyet til sykehus