Gradvis gjenåpning i IØ

NTB
NTB
7 minutter lesetid

Skolene og barnehagene i Indre Østfold åpnes igjen når kommunen gradvis gjenåpnes til uken. Også andre tiltak vil lettes på i uka som kommer.

AV: Christofer Kjos Gabrielsen, NTB

Det fortalte ordfører Saxe Frøshaug (Sp) på en pressekonferanse i Indre Østfold søndag.

Kommunestyret har holdt et ekstraordinært møte der de har tatt opp om de strenge tiltakene i kommunen også skal gjelde til uka. Smitteverntiltakene i kommunen har kommet som følge av et ukontrollert smitteutbrudd.

– De vil lettes på i tiden som kommer, lovte ordføreren.

Han takket innbyggerne i kommunen for å ha tatt smitteutbruddet på alvor.

– Det er takket være dere at vi kan åpne skolene våre i morgen, sa han.

Uvisst om kommunen har kontroll
Over 60 personer er meldt smittet i kommunen den siste tiden. Lørdag ble det bekreftet tre nye smittetilfeller.

Jan Børre Johansen, kommuneoverlege i Indre Østfold, sa det fortsatt er uvisshet om de har kontroll på smittespredningen i kommunen.

– Vi er bekymret for en lang inkubasjonstid. I vår prosedyre tester vi dag 3 og 7, så vi har en del nærkontakter vi venter på. Mange av de smittede tester ikke positiv før test nummer to. Vi venter på 40 slike dag-to tester, sa Johansen.

Saken fortsetter under bildet

Kommuneoverlege Jan Børre Johansen. Foto: Fredrik Hagen/ NTB Scanpix

De viktigste endringene
Det var et enstemmig kommunestyre som søndag vedtok nye koronatiltak i kommunen.

Blant annet er det kun tillatt med sosiale sammenkomster på inntil 20 personer dersom smittevernhensyn følges og det føres gjestelister.

Arrangementer er forbudt ut kommende uke, men tillates påfølgende uke med opp til 50 personer.

Serveringssteder tillates å holde åpent fra mandag av, under forutsetning av at de tilfredsstiller FHIs råd for bransjen. Men det er ikke tillatt med alkoholservering kommende uke, men fra uken etter det igjen – med restriksjoner.

Treningsstudioer og solsentre tillates kun åpne i bemannet åpningstid, men gruppetreninger tillates ikke. Svømmehaller og idrettshaller holdes stengt ut august. Utendørs idrettsanlegg holdes åpne.

ANNONSE

Badeplasser, parker og lignende får holde åpne, men kan stenges på kort varsel.

(©NTB)


Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune:

§ 1 Formål
Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige tiltak for å begrense og motvirke smitte av covid19, beskytte sårbare grupper og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.
Lokal forskrift kommer i tillegg til reglene i Helse- og omsorgsdepartementets forskrift av 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften), og erstatter lokal forskrift «Forskrift om bl.a. midlertidig forbud mot sosiale sammenkomster og arrangementer i forbindelse med covid-19-utbrudd, Indre Østfold, Viken» av 10.08.2020 nr. 1624.

§ 2 Private sammenkomster
Private sammenkomster tillates med maksimalt 20 deltakere i løpet av sammenkomsten. Det forutsettes at nasjonale retningslinjer for avstand mellom personer overholdes, at arrangør overholder Covid-19-forskriftens krav til smitteverntiltak og at det føres gjestelister.
Som «private sammenkomster» regnes enhver anledning der personer fra forskjellige husstander samles i private hjem, fritidsboliger, uavhengig av om sammenkomsten foregår utendørs eller innendørs.

§ 3 Arrangementer o.l.
Arrangementer, forestillinger og enhver samling i utleielokaler o.l., forbys ut uke 34.
Religiøse handlinger i trossamfunnets egne lokaler tillates fra uke 34 med opp til 50 personer. Det forutsettes at covid-19-forskriftens bestemmelser om avstandsregler overholdes og smittevernskrav ivaretas.
Fra og med uke 35 tillates arrangementer, konserter og andre kulturarrangementer, kinoforestillinger o.l. med opp til 50 personer. Covid-19-forskriftens bestemmelser om arrangementer skal følges, herunder avstandskrav og føring av gjestelister. Det skal være en formelt ansvarlig arrangør av arrangementet som har det overordnede ansvaret for at kravene overholdes.
Søknad om dispensasjon skal sendes skriftlig minst en uke før aktuelt arrangement.

§ 4 Serveringssteder, kafeer o.l.:
Serveringssteder tillates å holde åpent fra mandag 17. august under forutsetning av at de:
– Tilfredsstiller FHIs råd for bransjen.
– Ivaretar avstandskrav på en meter mellom hver gjest. Det skal ikke være mer stoler og bord tilgjengelig i lokalene enn at avstandsreglene overholdes.
– Vasker alle bord og armlener mellom hver bruker.
– Antall kontaktpunkter minimeres og rengjøres hyppig.
Alkoholservering tillates ikke i uke 34. Fra uke 35 tillates alkoholservering med de begrensninger som ligger i covid-19-forskriften § 13 femte ledd (ved endring av forskrift av 07.08.2020 med ikrafttredelse fra 08.08.2020).
Alle serveringssteder skal føre godt lesbare lister over samtlige som besøker stedet. Take-away er ikke omfattet av dette.

§ 5 Idrett, friluftsliv o.l.
Treningsstudioer og solsentre tillates kun åpnet i bemannet åpningstid. FHIs råd skal følges.
Gruppetrening tillates ikke.
Svømmehaller og idrettshaller holdes stengt ut august.
Utendørs idrettsanlegg tillates åpnet. Idrettens veiledere for avstand skal følges. Garderobeanlegg skal holdes stengt ut august.
Badeplasser, parker og lignende tillates åpnet, men kan stenges på kort varsel ut fra smittevernfaglige vurderinger. Avstandsregler skal overholdes.

§ 5 Skoler og barnehager
SFO, skoler og barnehager tillates åpnet.
Det er ikke tillatt å leie ut lokaler som brukes av skoleelever eller barnehagebarn.

§ 6 Generelt
Kommunelegen kan endre forskriften ved å redusere omfang av tiltak tidligere dersom smittesituasjonen tillater det.
Der det er stilt krav om dokumentasjon i form av lesbare gjestelister, skal arrangør/driver oppbevare disse i 14 dager. Deretter skal de makuleres. Gjestelisten skal inneholde informasjon om fullt navn og telefonnummer for hver enkelt gjest.

§ 7 Ansvar
Indre Østfold kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 8 Straff
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1, med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel i 4 år.

§ 9 Opphevelse av tidligere forskrift
Forskrift om bl.a. midlertidig forbud mot sosiale sammenkomster og arrangementer i forbindelse med covid-19-utbrudd, Indre Østfold kommune, Viken av 10.08.2020 nr. 1624, oppheves ved denne forskrifts ikrafttredelse.

§ 8 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft ved midnatt (natt til) mandag 17. august 2020. Forskriften gjelder ut september 2020, med unntak av de bestemmelsene som oppgir kortere varighetstidspunkt. Indre Østfold kommune kan når som helst endre, forlenge eller oppheve forskriften.

Kilde: Indre Østfold kommune

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.