Rekordbesøk ved Østfoldmuseene i juli

Pressemelding
4 minutter lesetid

Publikum har valgt å gå på museum denne koronasommeren. Østfoldmuseene opplever en fantastisk sesong, til tross for reduserte åpningstider og avlyste arrangementer.

Ennå er det en uke igjen av høysesongen og det gjenstår fintelling av de samlede publikumstallene. Tallene for juli viser en økning i besøk på 17 % i forhold til samme periode i fjor.

– Vi feirer publikumsrekorden i juli. Den gode oppslutningen om Østfoldmuseenes tilbud inspirerer til programmeringen videre utover høsten», forteller direktør Hege Hauge Tofte.

Været i juli har i vårt område vært perfekt for museumsbesøk, og kortreiste opplevelser og aktiviteter har blitt prioritert. Barnas Museumsstafett gjennom Østfold har hatt stor oppslutning, og det er grunn til å tro at både fastboende og tilreisende har blitt bedre kjent med regionen i sommer. Salget av museumskort, som gir tilgang til alle Østfoldmuseenes arenaer i ett år fra kjøpsdato, har også skutt i været.

Var usikre på årets sesong

Dette gir håp om mange gjenbesøk utover høsten og vinteren. Elektroniske besøkstellere er installert på flere av våre friområder, og bidrar til gode tall for så vel Storedal kultursenter som til parkanleggene på Rød Herregård og Elingaard Herregård.

– Vi var veldig usikre på hvordan årets sesong i etterkant av korona-nedstengningen, ville bli. Vi startet opp noe forsiktig med reduserte åpningstider, men endte raskt opp med å måtte utvide disse på flere av våre arenaer på bakgrunn av den store publikumstilstrømningen, forklarer Tofte.

Østfoldmuseene var stengt fra mars og fram til skoleferien i juni. Sommersesongen måtte planlegges uten gruppeomvisninger, og de store tradisjonelle arrangementene ble avlyst. I tillegg ble antall åpningsdager i sesongen redusert. For å spare kostnader, valgte Østfoldmuseene å begrense innleie av sommerverter til et minimum, og museets fagansatte har selv bemannet museene.

ANNONSE

– Årets sesong har gjort at fagansatte har møtt vårt publikum i første linje, noe som har gitt oss verdifulle erfaringer til videre utviklingsarbeid, konkluderer Tofte.

Høstsesong og veien videre

Vi er nå inne i den siste uken av sommersesongen, og håper alle deltakerne i Barnas Museumsstafett benytter anledningen til å komme helt i mål innen skolestart. Østfoldmuseene tror også på en god høst, og har besluttet å utvide publikumstilbudet noe i skuldersesongen:

  • Fra 17.8. til og med 31.8. vil Fredriksten Museum i Halden og Fredrikstad Museum på Tøihuset, holde åpent kl 11-16 tirsdag til søndag. Det vil fortsatt bli omvisninger på Rød herregård i helgene.
    Borgarsyssel Museum og Moss by- og industrimuseum holder åpent kl 11-16 fredag til søndag.

  • Fra 1.9. frem til skolens høstferie vil Fredriksten Museum i Halden holde åpent kl 11-16 lørdag og søndag, samt at det blir omvisninger på Rød herregård de samme helgene. Fredrikstad Museum på Tøihuset, Borgarsyssel Museum og Moss by- og industrimuseum holder åpent kl 11-16 fredag til søndag.

Vi har fått positive tilbakemeldinger fra publikum, som kjenner seg trygge på at smittervernet er vel ivaretatt ved Østfoldmuseene. Programmet fra høstferien og videre for vintersesongen er under arbeid, og våre publikumstilbud vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernsrestriksjoner. Det forventes lokale og tidsavgrensede variasjoner, som påvirker vår drift.

Vi oppfordrer våre besøkende til å sjekke nettsidene våre for oppdatert informasjon. Det er fremdeles uvisst om vi kan gjennomføre større arrangementer, som Barnas dag og julemarkeder, men håper at publikum uansett fortsetter å besøke oss både fysisk og digitalt.

(Pressemelding)

Stem her

ANNONSE

Stikkord
Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.