Arkivfoto: Adrian Sellstrøm

Nattarbeid på Østre linje

Bane NOR varsler om nattarbeider på Østre linje fra 2. til 6. august.

Det skal ifølge varselet utføres maskinelt sporvedlikehold, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av spor og sporveksler.

PLAN
• I perioden 2.-6. august utføres arbeid ved stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 23.00-05.00 hver natt i perioden, men forflytter seg fra stasjon til stasjon gjennom perioden.
• Natt til 6. august utføres arbeid på en rekke delstrekninger mellom Ski og Mysen.

ANNONSE

SE OGSÅ: Varsler støyende arbeid ved Mysen stasjon

ANNONSE

Terje Nordgarden spiller i Mysen

Sommersalget av is er større enn i fjor