Foto: Adrian Sellstrøm

Varsler støyende arbeid ved Mysen stasjon

Bane NOR Eiendom skal anlegge ny kundeparkering på deres eiendom i Folkenborgveien. Arbeidet starter mandag 27. juli, og de varsler at det starter med bore- og sprengningsarbeider.

Oppdatering: Sprengningsarbeidene starter onsdag 5. august.

– Det støyende arbeidet vil pågå i uke 31, 32 og 33, i tidsrommet klokka 07-19 på hverdager. Vi beklaget de ulemper dette fører til for våre naboer, skriver de i et nabovarsel.

Foto: Adrian Sellstrøm

Nattarbeid i august
I tillegg til dette, varsler Bane NOR om nattarbeider på Østre linje fra 2. til 6. august. Det skal ifølge varselet utføres maskinelt sporvedlikehold, og vil medføre støy blant annet knyttet til bruk av dieseldrevne, skinnegående spesialmaskiner for pakking (stabilisering) av spor og sporveksler.

PLAN
I perioden 2.-6. august utføres arbeid ved stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen. Arbeidet vil foregå i tidsrommet 23.00-05.00 hver natt i perioden, men forflytter seg fra stasjon til stasjon gjennom perioden.
Natt til 6. august utføres arbeid på en rekke delstrekninger mellom Ski og Mysen.

Rykket ut til brann i traktor

Målt til 121 km/t i 70-sonen