Inntaket til videregående er klart

Pressemelding
6 minutter lesetid

Resultatet av første inntaket til videregående skoler i Viken fylkeskommune er klart, og 39 964 søkere får nå tilbud om skoleplass. Det var totalt 45 183 søkere. Av disse hadde 45 073 søkere ungdomsrett.

– Etter 1. inntak er det totalt 5 109 søkere med ungdomsrett uten tilbud. Av disse er det 3 333 søkere til Vg1. Inntil 15 prosent av plassene på Vg1 er reservert til dem som står helt uten tilbud etter to inntaksrunder i henhold til politisk vedtatt inntaksordning for Viken fylkeskommune. Det er derfor mange plasser som ennå ikke er fylt opp. Søkerne har forrang til skoleplass i det inntaksområdet der søkeren var folkeregistrert 1. mars, sier seksjonsleder i seksjon inntak og dimensjonering, Hilde Dahlberg.

Alle søkere med ungdomsrett i Viken fylkeskommune vil få et opplæringstilbud innen 1. september. 

Klikk for stort bilde

Husk svarfristen 19. juli

 • Har du søkt, og fått tilbud, må du huske på å svare innen fristen, som er 19. juli. Dette gjelder både deg som har fått tilbud og deg som kun har mottatt tilbud om plass på venteliste. Svarer du ikke innen fristen, mister du skoleplassen og eventuell ventelisteplass.

– Det er viktig at også de som takker nei til skoleplass, svarer innen fristen, slik at plassen kan frigjøres for andre. Resultatet av andre inntaksrunde vil foreligge 25. juli og svarfristen for andre inntaket er 1. august, sier Dahlberg

 • Har du oppgitt mobilnummeret ditt, vil du få en tekstmelding om at inntaket er klart. Da må du logge deg inn med Min ID på www.vigo.no for å sjekke resultatet og legge inn svar. Det er ikke nødvendig å legge inn svar hvis du har registrert forhåndssvar. Søkere som ikke har oppgitt mobilnummeret, vil få et svarkort i posten. Også disse søkerne kan svare på www.vigo.no  dersom de ønsker det, eller sende svarkortet per post. Returadressen står på kortet.

ANNONSE

Klikk for stort bilde

Nytt fylke, nytt system, nye tilbud

– I puljer a 2 000 sendes det nå ut totalt ca. 45 000 tekstmeldinger. Vi har ny inntaksordning etter politisk vedtak (inntaksområder), og ingen andre fylker er i nærheten av å ha så mange søkere. Så det sier seg at dette er en formidabel jobb. Vi har også nye utdanningsprogrammer, og ny struktur på yrkesfag. Så her kommer alt på en gang – men vi har rutinerte folk fra alle de tre tidligere fylkene, så dette skal gå bra, forsikrer Hilde Dahlberg.

 Inntakskalender

 • 10. juli første inntak.  Husk svarfrist 19. juli.  
 • Får du ikke skoleplass i førsteinntaket er du med i neste inntak. 
 • 25. juli – andre inntaksrunde. Husk svarfrist 1. august. 
 • 2. august til 1. september – suppleringsinntak. I disse inntakene er det kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass som er med. Inntil 15 prosent av plassene på Vg1 er reservert til suppleringsinntak.

Har du spørsmål?

Søkere og foresatte som har spørsmål om inntaket, kan kontakte Viken fylkeskommunes inntakskontor på e-post inntak@viken.no eller på telefon 22 05 50 22. Telefontiden er fra kl. 09.00- 10.30 og 11.15-14.00 hver dag. Vi forsøker å svare på e-post samme dag. Viken praktiserer hjemmekontor av smittevernhensyn, så det er ikke mulig å nå oss ved personlig oppmøte.  

Dette skjer etter 1. inntak

 • Søkerne rangeres etter poengsum, og det kjøres to maskinelle inntaksrunder. 2. inntak kjøres 25. juli. Det er alltid søkere som svarer NEI til tilbudt plass etter 1. inntak, og det frigjør plasser til søkere på venteliste i 2. inntak. Opplæringsloven gir rett til inntak på ett av tre søkte utdanningsprogram på Vg1-nivå for søkere med rett til videregående opplæring. Søkere med ungdomsrett til Vg2 og Vg3 har rett til inntak på et programområde som bygger på det søker har tatt på Vg1 eller Vg2.
   
 • Ved inntak til utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur har søkere til videregående trinn (Vg2 og Vg3) forrang ved inntak til plassene på den skolen der de var elev siste skoleår. Ikke alle får plass etter 1. inntak, men vi regner med å ha plassert alle etter 2. inntak.
   
 • Etter 2. inntak er det et oppfyllingsinntak hvor kun søkere som ikke har fått noe tilbud om skoleplass er med. 15 prosent av plassene på Vg1på alle skoler er reservert og disponeres i oppfyllingsinntaket. Hensikten med denne ordningen er at flest mulig skal få oppfylt retten til ett av tre utdanningsprogram, uten at reiseveien blir urimelig lang. Det er viktig å merke seg at disse plassene er forbeholdt de søkerne som etter andre inntaksrunde fremdeles ikke har fått noe tilbud.
   
 • For flere opplysninger om årets inntak, se viken.no/inntak
Klikk for stort bilde

 

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.