Magnus Nohr og Irina Engeness, fagansatte ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold, med oppgaver innen nettundervisning og forskning. FOTO: Bård Halvorsen/ Høgskolen i Østfold

Tilbyr gratis IKT-kurs

Høgskolen i Østfold tilbyr fra 15. juni til 1. september et gratis IKT-kurs, som har permitterte og arbeidsledige som primære målgruppe, men kurset er også åpent for andre interesserte.

– Alle deltakere får god veiledning og raske tilbakemeldinger i løpet kurset, sier kursansvarlig Magnus Nohr, som vi her ser sammen med Irina Engeness ved ett av flere opptaksstudio ved Høgskolen i Østfold.

Innføring i IKT er  et kurs som Høgskolen i Østfold tilbyr gratis via nett, hvor deltakerne kan lære om bruk av digitale verktøy i arbeidslivet på en effektiv måte.

– Dette kurset er et av høgskolens bidrag til koronadugnaden i Norge, sier Magnus Nohr.

Kursdeltakere oppfordres til å melde seg på så snart som mulig, og innen 1. september.

Innføring i IKT

«Innføring i IKT for arbeidslivet» er et kurs som gir innføring i digital kompetanse for arbeidslivet og er en ren nettbasert etterutdanning.

Kurset består av 10 moduler, med 3-7 praktiske oppgaver som skal leveres pr modul.

På Høgskolen i Østfold sine hjemmesider er det mer informasjon om innholdet i hver enkelt modul.

– Du trenger ingen forkunnskaper innen IKT for å starte opp, sier Magnus Nohr, og tilføyer:

– Etter kort tid vil du imidlertid kunne ta i bruk ulike digitale verktøy i din hverdag.

ANNONSE

Kursbevis utstedes for de modulene som har godkjente innleveringer.

Kurset kan også kombineres med jobb

Målgruppen for etterutdanningen er permitterte, arbeidsledige og andre interesserte, som ønsker kompetanseheving.

Etterutdanningen har en stor grad av fleksibilitet og deltakerne har dermed mulighet til å fullføre kurset i løpet av kort tid.

Alternativt kan kompetansehevingen gjennomføres i kombinasjon med jobb.

– Fordelen med nettbasert undervisning er at deltakerne selv bestemmer når de skal studere og at de ikke trenger å reise. Alt de trenger er en datamaskin og tilgang til internett, sier Magnus Nohr.

Digital kompetanse er en grunnleggende kompetanse som trengs både i dagens og morgendagens arbeidsliv.

Koronapandemien har vist bedriftenes behov for ansatte som behersker IKT og kan kommuniserer digitalt ved å fornye sine ferdigheter.

De grunnleggende ferdighetene får du ved å delta på kurset «Innføring i IKT».

(Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Stadig flere fullfører videregående skole

Rykket ut til trafikkuhell