I løpet av årets fire første måneder mottok politiet 93.233 anmeldelser. Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Færre politianmeldelser under pandemien

Politiet merket er tydelig nedgang i antall anmeldelser etter at koronapandemien kom til landet. I løpet av årets fire første måneder kom det inn 93.233 saker.

Det er en nedgang på 6,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Går man tilbake til 2016 er nedgangen på hele 12,1 prosent, viser den nasjonale Strasak-rapporten for 1. tertial (januar-april) 2020.

Men politiet mener at koronapandemien og de inngripende koronatiltakene som ble innført i mars gjør at sammenligning med tidligere år har mindre relevans.

Tallene viser at antall anmeldelser i årets to første måneder var 4,4 prosent høyere enn for samme periode i fjor, mens antall anmeldelser i mars-april var redusert med 16,2 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2019.

Også oppklaringsprosenten gått ned. I første tertial var oppklaringsprosenten på 53 prosent, mens i samme periode i fjor var tallet 54 prosent. I 2016 var tallet 56 prosent.

Færre anmeldte seksuallovbrudd

Går man dypere ned i tallene, ser man at antall anmeldte seksuallovbrudd i først tertial ble redusert med 14,9 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Her ses nedgangen tydelig etter at smitteverntiltakene ble iverksatt. Nedgangen i forhold til 2019 for januar-februar var på kun 1,8 prosent.

Seksuell handling og seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år sto for 38 prosent av nedgangen i antall anmeldelser. Anmeldte voldtekter sto for 26 prosent av nedgangen, ifølge rapporten.

1.530 saker med anmeldte seksuallovbrudd ble oppklart i årets fire første måneder, mot 1.873 i fjor. Forskjellen er 18,3 prosent.

Lav oppklaringsprosent

Vinningslovbrudd er kriminalitetstypen med størst nedgang i antall anmeldte saker dersom man sammenligner med 2016. Her er nedgangen på 20,8 prosent. Sammenlignet med første tertial i fjor er nedgangen 9 prosent.

ANNONSE

Oppklaringsprosenten for vinningslovbrudd er fortsatt lav, og ligger på 26 prosent. Det er omtrent samme nivå som i samme periode i fjor.

Tallene for antall anmeldte narkotikalovbrudd viser en nedgang på 20,0 prosent, mens antall påtaleavgjorte narkotikalovbrudd har økt med 0,9 prosent. Antall anmeldelser for grove narkotikaovertredelser er i forhold til første tertial 2019 redusert med 21,2 prosent, det vil si en nedgang på 79 saker.

Her er derimot oppklaringsprosenten høy (77 prosent), selv om den er 2,3 prosentpoeng lavere enn den var i første tertial 2019.

Nesten 200 koronarelaterte saker

Koronapandemien har også påvirket statistikken med 183 registrerte straffesaker i forbindelse med covid-19.

85 av disse (46 prosent) er saker som er opprettet i forbindelse med de nye spesiallovene/forskriftene. Dette dreier seg blant annet om brudd på karantene, isolering og opphold på fritidseiendom.

De øvrige sakene dreier seg hovedsakelig om hensynsløs atferd (22 saker), trusler (20 saker) og smitteoverføring (13 saker).

Flest anmeldelser (24 prosent) kom inn i Oslo politidistrikt, mens Finnmark politidistrikt mottok 2 prosent – noe som er færrest i landet.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra anmeldelse til påtaleavgjørelse var for alle saker 89 dager i første tertial, mens den var 82 dager samme periode i fjor. For de oppklarte sakene var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 117 dager, mot 105 dager i 2019.

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

– Reaksjonen er et ellevilt skrik

BILDER: Sommerdager i Mysen