Cecilie Agnalt. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Skriftlig spørsmål til fylkesrådet

Fylkestingets representanter har mulighet til å sende inn skriftlige spørsmål til fylkesrådet om saker som hører inn under fylkeskommunens ansvars- og virkeområde.

Tidligere i juni sendte Cecilie Agnalt (Ap) inn spørsmål om kantslått på Viken fylkeskommunes fylkesveier.

– Hvert år bruker Statens vegvesen, fylker og kommuner store beløp på å fjerne blomster, gress, kratt og småbusker langs vegkantene. Kantslått har flere viktige formål, men kan også føre til skader på plante- og dyrelivet. De siste årene har kantslått langs norske veier økt kraftig, blant annet på grunn av økt tilgroing. De siste åra har også interessen økt betraktelig fordi plantemangfold og insektliv åpenbart blir redusert.

ANNONSE

– Spesielt aktuelt er det å se på skadeomfanget i områder med rødlistede blomsterplanter og viktige pollinatorer. Det blir viktig med kantslått som behandler vegkantene på en biologisk mer akseptabel og skånsom måte. Noe bør gjøres! I Østfold fylkesting hadde vi en sak om på dette sept 2017. Nå er Viken fylkeskommune etablert, og der er relevant å løfte problemet på nytt. 

– Hvordan vil fylkesråden jobbe for mer «smart kantslått» som tilrettelegger for ivaretakelse av biologisk mangfold?

ANNONSE

ANNONSE

Ung syklist påkjørt

Katrine Moholt og Stian Staysman Thorbjørnsen leder Allsang på Grensen fra Fredriksten Festning i Halden i sommer. Foto Jan-Petter Dahl TV 2.

Søker sangglade familier som publikum