Grønne verdier i avløpet?

Leserinnlegg
3 minutter lesetid

For et drøyt år siden presenterte kommunaldirektør Hilde Brandsrud sine tanker om tilstanden på teknisk side i Indre Østfold kommune for politikerne. Hun varslet om store utfordringer når det gjaldt rensing av avløpsvann, og anslo kostnaden ved å få full kontroll på dette området til 800 millioner kroner.

Storbyen København slapp i perioden 2014-2018 ut ca 35 millioner m3 urenset avløpsvann ut i havet. Forklaringa til dette er til forveksling lik den politikerne i Indre Østfold fikk om vår situasjon: Vann fra taknedløp og drenering sendes til renseverket sammen med vann fra kloakk og husholdning. Samtidig har vi hatt kraftige nedbørsperioder hvor regnvann trenger inn i kommunale avløpsrør. Resultatet blir periodevis stor overbelastning av renseverk, og avløpsvann som etter hvert ender urensa i havet.

Verdifulle stoffer ender på steder i økosystemet hvor de gjør skade. Land som Tyskland og Sveits har laget et lovverk hvor avløpsvann ses på som en naturressurs som skal gjenvinnes. Særlig for fosfor er tilgangen usikker i framtida. Med den renseteknikk som stort sett brukes i dag, er det relativt store kostnader med å rense fosfor, og tilgjengeligheten for plantene er også varierende, avhengig av hvordan fosforet bindes i det ferdige produktet. Dagens kloakkslam er et kostbart produkt uten salgsverdi.

Derfor er det gledelig å se at stor innovasjon og utvikling skje på dette området. Ved Hias, et interkommunalt selskap ved Hamar, er det utviklet en metode til rensing av fosfor ved hjelp av bakterier. Metoden er utprøvd på Movars anlegg ved Fuglevik med gode resultater. Vi får et produkt som er bedre tilgjengelig for planter til en betydelig lavere kostnad enn før. Det vises til en tilbakebetalingstid på 8-9 år. Det er mulig å være innovativ og å skape gode forretningsideer i kommunal regi.

Vi står foran en stor og kostbar investering på avløpssida. Tallene er store, men de skal deles på mange, og over mange år. Det grønne skiftet betyr store investeringer, men det betyr også forretningsmuligheter på sikt. Aller viktigst er det at våre etterkommere vil overta en kommune som tar bedre ansvar for klima og miljø.

Øystein Østre
Indre Østfold Senterparti

(Leserinnlegg)

ANNONSE

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.