Rakkestad stasjon. Arkivfoto: Adrian Sellstrøm

Flere reiste med tog i Norge i fjor

Over 80 millioner passasjerer reiste med persontog i Norge i fjor. Det er en økning på 3,4 prosent sammenlignet med året før.

Samtidig ble antall passasjerkilometer redusert med 0,2 prosent til 3,7 milliarder kilometer, viser tall fra jernbanetransportstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Årsaken til at flere reiste med tog, men at antall reiste kilometer gikk ned, er at flere reiste kortere strekninger. I 2019 var den gjennomsnittlige reiselengden til en togpassasjer 46 kilometer, mot 48 kilometer i 2018.

I fjor gikk også transport av gods med jernbane ned med 1,2 prosent fra 2018. Dette skyldes hovedsakelig lavere import, ifølge SSB. Totalt ble 35,5 millioner tonn gods fraktet med jernbanen i 2019.

ANNONSE

Godstransporten med tog innenriks økte med 6,8 prosent, mens transport av gods ut av landet med tog økte med 15, 9 prosent fra 2018 til 2019.

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Sykle Unionsleden i sommer!

Trafikkulykke i Vandugbakken