Bildet viser et busskilt.
Illustrasjonsfoto: Adrian Sellstrøm

Endrer avstandsregler for skolebussen

Fra og med mandag 8. juni fjerner Østfold kollektivtrafikk avstandsmerkingen i skolebussen. Årsaken til dette er at myndighetene har kommet med nye anbefalinger for skolebussene.

Det betyr at elever fra samme klasse (kohort) eller samme husholdning nå kan sitte sammen på bussen.

– I den oppdaterte smitteveilederen står det at elever bør sitte på annethvert sete, men at elever fra samme skoleklasse eller samme husholdning kan sitte sammen. Vi fjerner derfor merkingen i skolebussene, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk i en pressemelding, og understreker at anbefalingen fra myndighetene fortsatt er å holde avstand.

Alle som ikke er i samme kohort eller husholdning skal holde avstand til hverandre når de reiser med buss.

Johnsen ber skoleelever og foresatte om å velge alternative transportmidler der det er mulig. 

ANNONSE

– Vi oppfordrer de som kan til å gå, sykle eller bli kjørt til og fra skolen. Mange elever må pendle langveisfra og har ingen andre transportmuligheter, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

Disse reglene gjelder nå for skoleskyss

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
  • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
  • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
  • Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen.
  • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

(Kilde: Pressemelding)

ANNONSE

ANNONSE

Tre av ti tror sommerferien blir dårligere

Politiet bruker sjelden våpen