Nye retningslinjer for besøk på sykehjem

Indre24
4 minutter lesetid

Den 27. mai kom Helsedirektoratet i samråd med Folkehelseinstituttet (FHI) med nye anbefalinger og smittevernråd ved besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner.

– Besøksstansen vi har hatt på våre helse- og omsorgsinstitusjoner, har rammet hardt. Mange eldre på sykehjem har ikke hatt besøk eller hatt begrenset mulighet for besøk, lenge. Det har vært tunge tider, sa Høie under onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge (ifølge NTB)

Indre Østfold kommune har nå endret retningslinjene for besøk på sykehjem og aldershjem.

– Med bakgrunn i smittevernveilederen som kom i går og de erfaringene vi har gjort oss, så åpner vi gradvis for mer besøk på våre sykehjem. Vi ber om forståelse for at reglene om smittevern blir fulgt, og at pårørende fortsatt må holde avstand. Beboere på sykehjem er blant de mest sårbare og utsatte gruppene for covid-19, sier kommunaldirektør Kenneth Johannessen til kommunens nettside.

ANNONSE

Regler for besøk på sykehjem

  • Hovedregelen er fortsatt at besøk fortrinnsvis vil skje utendørs. Dette for å minimere risikoen for smitte. Dette innebærer at det er en viss væravhengighet knyttet til besøket.
  • For kritisk syke pasienter som på varig basis ikke kan ta imot utendørs besøk, kan det legges til rette for innendørs besøk. Vi gjør oppmerksom på at denne bestemmelsen er ment for særskilte tilfeller og vil, grunnet smittevernfaglige hensyn, vurderes nøye. Slike tilfeller avklares i det enkelte tilfelle med sykehjemmet. Nødvendig smittevernpåkledning m.m. vil da være påkrevet. Sykehjemmet sørger for at dette er tilgjengelig ved fremmøte.
  • Besøk avtales i forkant med det enkelte sykehjem på telefon 69 68 10 00.
  • Hver beboer kan ta imot inntil to besøkende hver gang.
  • I noen perioder er det stor pågang av pårørende som ønsker å komme på besøk samtidig. Dette er krevende å få til av både driftsmessige og smittevernfaglige hensyn. I slike tilfeller kan det være nødvendig å begrense seg til ett besøk per uke og holde seg til en besøkstid på ca. 30 minutter, slik at flest mulig av beboerne kan få besøk. Det enkelte sykehjem sitter med en samlet oversikt over omfanget av besøk, og avklaringer gjøres i det enkelte tilfellet.
  • Besøkstiden gjennomføres ukedager innenfor tidsrommet kl. 10.00-17.00. Det enkelte sykehjem gjør sitt ytterste for å legge til rette for at besøk kan planlegges og gjennomføres innenfor dette tidsrommet. Men det kan imidlertid være forhold som gjør at dette blir vanskelig å få til enkelte dager. Det enkelte sykehjem, og den enkelte avdeling, vil gjøre en konkret vurdering og tilpasning på hver enkelt forespørsel.  

Noen pårørende kommer langveisfra og har lang reisevei, i disse tilfellene vil vi gjøre noen tilpasninger. Vi vil legge til rette for at det kan gjennomføres mer enn et besøk per uke og at det er mulighet for at besøket kan gjennomføres innendørs dersom værforholdene ikke tilfredsstiller til utendørs besøk.

(Kilde: Indre Østfold kommune og NTB)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.