Arbeidet er i gang. Foto: Adrian Sellstrøm

Nå skal torget i Mysen oppgraderes

Arbeidet med å oppgradere Mysen torg er i gang, og vil vare frem til august 2020.

– Prosjektet er finansiert gjennom avtale med utbygger på Kaupangkvartalet, samt overførte byutviklingsmidler og prosjektmidler fra Eidsberg kommune fra 2019. Prosjektet har en ramme på 2 millioner kr eks. mva, skriver Indre Østfold kommune på sin nettside.

Når byggetrinn to starter er foreløpig ikke tidsfestet, men vil komme i sammenheng med utbygging av Sagtomta.

Følgende skal gjøres i parken:

  • Endre gangsoner til naturlige gangsoner i parken, faste dekker av belegningsstein, både torg og gangstier.
  • Flytte paviljong til torgareal
  • Bevare trær, byste, statue, belysning i parken
  • Lekeområde 1: trampoline, gummikuler, slackline, gummidekke
  • Lekeområde 2: Klatrestokker, sandkasse, huske, fallgrus
  • Store, slipte elvesteiner av mørk og lys granitt til lek og opphold
  • Sittekant i bueform i granitt mellom torg og park (nivådeler), rett sittekant, staudebed
  • Gressplen reetableres og såes på nytt

ANNONSE

Illustrasjonen viser Mulighetsstudie høst 2018. Arbeidet som utføres har mange likheter, men er ikke helt identisk med skisse. For eksempel så ligger ikke isbane inne i byggetrinn 1 eller 2.
Foto: Adrian Sellstrøm

(Kilde: Indre Østfold kommune)

ANNONSE

ANNONSE

Singelulykke ved Elvestad

Forvillet seg ut på E18