Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Tillater barneidrett med kontakt fra 15. juni

Fra 15. juni myker regjeringen opp smittevernreglene for fotball og andre idretter for barn og unge.

– I likhet med Norges idrettsforbund har jeg vært opptatt av å åpne breddeidretten så raskt som mulig. Derfor er det veldig gledelig å kunne si at barnefotballen, samt andre barneidretter med begrenset fysisk kontakt, starter opp igjen fra 15. juni. Da går man bort fra énmetersregelen, sier kulturminister Abid Raja (V) til VG.

Fra 15. juni kan dermed alle under 20 år drive idrett med såkalt «begrenset fysisk kontakt» på vanlig vis utendørs.

Raja sier at de vil komme tilbake til om de også skal myke opp reglene for kamper.

Raja vil ikke være med på at regjeringen har brukt for lang tid på å åpne opp for mer normalisert trening for barn og unge. Han er opptatt av at gjenåpningen av samfunnet skal skje gradvis og at Norge skal ha kontroll.

– Alt skjer i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og forankres i Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen har ikke hatt som mål å holde igjen når det gjelder barneidretten, tvert imot. Vi har mål om åpne opp så raskt som mulig, og vi har ikke kastet bort ett minutt. Men kan ikke gjøre det med mindre vi er sikre på at det ikke vil bidra til økt smitte, sier Raja.

Glede

I Norges Idrettsforbund er man naturlig nok for at det enkletre for barn og ungdom å drive med det som mange av dem synes er det morsomste i verden.

-Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge. Jeg opplever at kulturminister Abid Raja og norsk idrett har et felles mål om å komme i gang med barne- og ungdomsidretten så snart dette er mulig, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

ANNONSE

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å revidere smittevernveilederen for barne- og ungdomsidrett som skal gi mulighet for å utøve begrenset fysisk kontakt i løpet av juni måned.

Målet er at de nye retningslinjene skal være klare innen 1. juni. Det kan bli snakk om differensiering mellom idrettene.

Helsedirektoratet skal gå i dialog med Norges idrettsforbund for å få innspill i det videre arbeidet. Den praktiske gjennomføringen skal kvalitetssikres. Noen begrensninger i gruppestørrelsen vil fremdeles kunne gjelde.

– Norges idrettsforbund har uttrykt bekymring for økt frafallsrisiko når barn og unge ikke kan utøve idretten de er så glade i. Mye aktivitet er nå allerede i gang for fullt etter den forrige oppmykningen 7. mai, og med denne bestillingen fra regjeringen vil nå flere idretter kunne komme i gang før sommeren. Det er svært viktig for motivasjonen til våre unge utøvere, heter det fra Kjøll i pressemeldingen.

– Norges idrettsforbund vil nå jobbe tett med de enkelte særforbundene og med Helsedirektoratet for å klargjøre mandatet og den videre prosessen for å utrede hvilke idretter som kan forventes å komme i gang med tilnærmet normal aktivitet i løpet av juni.

(©NTB)

ANNONSE

ANNONSE

Svært høy kundetilfredshet

Ansatt som trener for Johaug og langrennskvinnene