Synnøve Buer, daglig leder i Trøgstad Frivilligsentral, og alle den andre frivilligsentralene er fornøyde med at endringen av tilskuddsordningen utsettes. Arkivfoto: Glenn Thomas Nilsen

Utsetter endringen av tilskuddsordning

I kommuneproposisjonen 2021, foreslår regjeringen at vedtaket fra 2016 hvor tilskuddet til frivilligsentralene legges inn i innbyggertilskuddet fra 2021, utsettes med ett år.

Norges Frivilligsentraler er glade for at regjeringen nå har satt bremsene på. Vi har jobbet tett med kulturkomiteen på Stortinget, og vi opplever at det er tverrpolitisk enighet om at frivilligsentralene er helt sentrale for utviklingen av den lokale frivilligheten.

En viktig del av suksessfaktorene til frivilligsentralene har vært en statlig finansieringsordning. At vedtaket fra 2016 nå blir foreslått utsatt, ser vi på som et meget positivt tegn på at regjeringen også ser at en innbygger-basert tilskuddsordning vil medføre store kutt for flertallet av landets frivilligsentraler.

Norges Frivilligsentraler ser frem til å jobbe videre sammen med Stortinget og regjeringen for å finne en ny fremtidig løsning. Vi har foreslått en skisse til løsning hvor øremerkingen til frivilligsentralene fjernes, men som også sikrer en bærekraftig og forutsigbar drift og utvikling av landets frivilligsentraler

ANNONSE

– Norges Frivilligsentraler er glade for at regjeringen nå har satt bremsene på. Vi har jobbet tett med kulturkomiteen på Stortinget, og vi opplever at det er tverrpolitisk enighet om at frivilligsentralene er helt sentrale for utviklingen av den lokale frivilligheten. En viktig del av suksessfaktorene til frivilligsentralene har vært en statlig finansieringsordning. At vedtaket fra 2016 nå blir foreslått utsatt, ser vi på som et meget positivt tegn på at regjeringen også ser at en innbygger-basert tilskuddsordning vil medføre store kutt for flertallet av landets frivilligsentraler, sier styreleder Arvid Askø.

(Pressemelding fra Norges Frivilligsentraler)

ANNONSE

ANNONSE

Promillekontroll i Degernes

En hjelpende hånd til det lokale krisesenteret