De tradisjonelle barnetogene kan ikke gjennomføres på vanlig måte. (Illustrasjonsfoto fra Skiptvet i 2019) Foto: Glenn Thomas Nilsen

Fakta om 17. maifeiringen

17. mai skal gjennomføres med følgende begrensninger og regler:

* De tradisjonelle barnetogene kan ikke gjennomføres på vanlig måte.

* Kor og korps kan synge og spille forutsatt at reglene om avstand følges, 2 meter i lengde og 1 meter skulder til skulder. Ingen begrensninger i hvor mange som kan delta.

* Private arrangementer har en begrensning på 20 personer, som skal holde minst 1 meter avstand.

* Flaggheising og kransenedleggelser kan gjennomføres, men med færre til stede enn vanlig.

* Skoler og andre fellesarealer kan benyttes til mindre arrangementer med inntil 50 deltakere.

* Matservering kan foregå, men med tilgang til håndvask.

(©NTB)

Gradvis gjenåpning av innbyggertorg og bibliotek

Knuste rute og stjal alkohol