7. mai 2020

Korona, båndtvang, ferdsel og allemannsrett

I 2020 har koronaepidemien ført til at mange flere benytter naturen til ulike aktiviteter. Det er mange eksempler på uvanlig mye ferdsel og bruk av naturen. Parkeringene på populære utfartssteder er fulle, og det vitnes om stor aktivitet langs de fleste merkete løyper og stier.

Indre Østfold kommune har store nok arealer til alle i kommunen, og det er positivt for både folkehelsa og interessen for naturen at folk nå har fått opp øynene for de lokale perlene vi har. Likevel ser vi samtidig en del uvettig bruk av naturen, med bålbrenning, forsøpling, forstyrrelse av dyreliv og mislighold av båndtvangen. Vi mener derfor det er et behov for å komme med noen henstillinger til innbyggerne i Indre Østfold, slik at vi fortsatt kan benytte den flotte naturen uten å forringe den for verken grunneier, dyreliv eller andre. I første omgang tar vi for oss båndtvangen.

Rådyrkillinger og andre dyreunger er svært utsatte på våren og sommeren, og det er derfor viktig å overholde båndtvangen – også for små uskyldige selskapshunder. Foto: Karl-Tore Sørby

Båndtvang

Det er båndtvang i hele landet fra 1.april til 20.august, hjemlet i Hundeloven. Båndtvang betyr at alle hunder skal holdes i bånd, eller være forsvarlig inngjerdet. Båndtvangen er satt for å beskytte både ville og tamme dyr under perioden de får avkom og i tiden avkommene og mordyr er mest utsatte. En løs hund kan utgjøre en trussel for disse dyrene, og skal derfor holdes i bånd. De aller fleste hundeeiere er flinke til å overholde båndtvangen, men det er alt for mange eksempler på det motsatte.

Nå som det er økt ferdsel i Indre Østfold, observeres flere med løse hunder enn før. Det er mange av oss som har sagt fra til hundeeiere med løse hunder at det ikke er greit, men ofte ser ikke hundeier behovet for å holde sin «Fido», «Trulte» eller «Molly» i bånd. Hunden er lydig, snill, uinteressert i dyr, ikke farlig for folk eller har andre påstått relevante egenskaper som gjør at nettopp «min» hund er fritatt fra norsk lov. ALLE hunder er en potensiell trussel for fugler, tamdyr og større vilt, uavhengig av rase, størrelse, lydighet, farge eller navn. Det kan være nok at hunden løper fem meter fra deg, og dermed tilfeldig dulter borti et reir med fugleunger eller en rådyrkilling som gjemmer seg. Skaden er da fort uopprettelig, uten at du ser det verken før eller etter skaden har skjedd.

Vi har utfordringer med løse hunder i hele Indre Østfold kommune, og i 2019 hadde vi flere hendelser med ihjelrevne rådyrkillinger forårsaket av selskapshunder som både er lydige, snille, uinteressert i dyr eller innehar andre særegne egenskaper. Vil du som hundeier ta sjansen på at hunden din kan rive i filler en fugleunge eller skade en rådyrkilling, og videre ha det på din samvittighet? Ikke? – da holder du hunden din i bånd! 

Men fortvil ikke – det finnes noen muligheter for at din firbeinte venn kan løpe løs også i båndtvangperioden, helt lovlig og forsvarlig. Det er anlagt hundeparker i kommunen, som er områder som er forsvarlig inngjerdet, hvor du kan slippe løs hunden din. Solbergfoss Hundepark finner du på Facebook og Trøgstad JFF har en hundepark for medlemmer. Ta kontakt med dem hvis ønskelig. Det planlegges også hundeparker i Spydeberg og Eidsberg.

Kommer du over en løs hund i båndtvangsperioden, oppfordrer vi til å fange inn hunden og levere den tilbake til hundeeieren, dersom det er mulig. Det er ikke alltid så lett, men en veterinær kan hjelpe til med å finne eieren og gi videre gode tips om hva du kan gjøre.

Hvis hunden ikke blir levert til hundeieren, skal den leveres til politiet. Ring i så fall 02800.  Vi oppfordrer videre til å politianmelde hundeiere som har løse hunder i perioden, uavhengig om hunden blir fanget inn eller ei.

Det er kun noen få unntak fra båndtvangen, og det er blant annet for hunder benyttet i ettersøk etter skadet vilt og hunder i aktiv offentlig tjeneste. Hundene skal da være merket på en slik måte at det kommer tydelig frem hva formålet med den løse hunden er.

Indre Østfold kommune har kjøpt inn informasjonsplakater om båndtvang, som henges opp spredd rundt kommunen, og lag og foreninger kan ta kontakt for å få plakater.

Ha en god tur i vår- og sommerværet – men ta ansvar som hundeeier.

Pål Sindre Svae
Vilt – og utmarksrådgiver,
Indre Østfold kommune

(Leserinnlegg)