Illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Ga bort gaver til 134 barn i Indre Østfold

I forbindelse med koronasiuasjonen gikk Home-Start Familiekontakten Trøgstad og frivilligsentralen sammen om å søke Gjensidigestiftelsen om støtte til strakstiltak for barnefamilier i den vanskelige koronatiden.

Pengene ble innvilget 3. april og uka etter fikk 134 barn i Indre Østfold kommune fått utlevert gaver for å gjøre påskeferien og koronatiden bedre.

De har blant annet gitt bort sykler, trampoliner, brettspill, leker, tegnesaker, lego, dukker, mat og økonomisk støtte (f.eks til bredbånd).

– Vi så at for å klare å kjøpe inn alt vi ønsket manglet vi penger. Vi fikk da 10 000 i støtte fra Gode Naboer i Askim, og kommunen trådte til med 25 000. Trøgstad Frivilligsentral bevilget også 10 000 av egne oppsparte midler til prosjektet. Totalt budsjett ble da på kr 195 000, skriver Trøgstad Frivilligsentral på sin nettside.

Gjensidigestiftelsen delte til sammen ut 15 millioner kroner til strakstiltak.

– Frivillige organisasjoner bidrar med sine ressurser for å bistå helsetjenesten, tilpasse sine aktiviteter i henhold til offisielle krav og pålegg, ivaretakelse av sårbare grupper og bistand til personer som trenger hjelp. Vi ser at humanitære organisasjoner og den frivillige beredskapen har fått større oppgaver og vanskeligere rammebetingelser i denne situasjonen, skriver Gjensidigestiftelsen.

(Kilde: Trøgstad Frivilligsentral)

To førerkortbeslag etter kontroll

225 millioner til lag og foreninger i Norge