Enighet om jordbruksavtale

Indre24
3 minutter lesetid

(Pressemelding) Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble 30. april enige med staten om en jordbruksavtale for 2021.

– Tiden vi er inne i er uoversiktlig. Bonden har den viktige jobben med å produsere mat, også i usikre tider. Da er bonden avhengig av forutsigbarhet, gjennom priser og tilskudd. Det var viktig å få gjennomført forhandlinger denne våren, sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag.

Foran årets jordbruksoppgjør forelå det ikke et ordinært grunnlagsmateriale med kostnads- og inntektsutvikling for jordbruket. Det er stor usikkerhet rundt økonomiske faktorer som valuta, renter, pris- og lønnsutvikling, og det er derfor ikke utviklet et budsjettanslag for 2020.  

Lokale ressurser

De forenklede forhandlingene har omfattet færre tema enn normalt, og det har ikke vært diskutert ny politikk eller nye virkemidler i dette oppgjøret. I avtalen er det satt nye målpriser og fordelt en budsjettramme på 350 millioner kroner. Disse midlene er fordelt slik at de treffer bredt både i produksjon, størrelse og geografi.

– Jeg er godt fornøyd med at man har fått en prisøkning på korn, og ikke minst at prisøkningen i sin helhet er kompensert, slik at den ikke bidrar til økte kostnader på kraftfôret. Videre er jeg tilfreds med at regionale miljøtilskudd (RMP) er økt med 23 millioner kroner, og at disse er prioritert til klimasmarte tiltak som fangvekster og spredning av husdyrgjødsel. Dette er viktige tiltak for Østfoldbonden. Jeg mener avtalen klarer å svare på ønsket om mer produksjon av norske grønnsaker, frukt, bær og potet. Det er lagt opp til en mulig prisøkning på 2 prosent for grønnsaker og frukt, og en dobling av arealtilskuddet for potetproduksjon i Østfold, sier Uvaag.

ANNONSE

Avtalen inneholder ikke krisetiltak

Selv om jordbruket i stort ikke er hardt rammet av koronakrisa, er fylkeslaget godt orientert om at enkelte produsenter opplever stor kostnadsøkning som følge av krisa. Dette har ikke vært en del av de forenklede jordbruksforhandlingene. – Det er avgjørende at det kommer kompensasjoner når vi får en oversikt over kostnadsbildet i de ulike produksjonene, sier fylkeslederen.

Større avklaringer i 2021

I sluttprotokollen blir det understreket at partene ved ordinære forhandlinger i 2021 skal vurdere inntekts- og kostnadsutviklingen for inneværende år og framover, også sett i forhold til Stortingets inntektsmål.

– Det er viktig å legge grunnlaget for norsk matsikkerhet framover. For oss blir inntektsutvikling svært viktig inn mot jordbruksoppgjøret 2021, sier Svend Arild Uvaag.

(Pressemelding fra Østfold Bondelag)

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.