Ber folk respektere helligdagsfreden

Politiet har allerede mottatt flere meldinger om støy som plager andre.

– Vi oppfordrer til å akseptere lov om helligdagsfred, melder politiet i Øst torsdag ettermiddag.

For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.

På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet.

ANNONSE

Kilde: Lovdata (ekstern lenke)

ANNONSE

ANNONSE

Fikk melding om bil som kjørte vinglete

Trafikkuhell på E18 – mistanke om overlast