Løkentunet i Askim. Arkiv/ illustrasjonsfoto: Glenn Thomas Nilsen

Bruker munnbind for å beskytte beboerne

Indre Østfold kommune besluttet nylig å pålegge alle ansatte på samtlige sykehjem å bruke munnbind på jobb.

– Dette gjøres for å primært hindre, subsidiært begrense, at smitte overføres fra ansatte til beboere, ikke motsatt. Vi har hele tiden hatt et særlig fokus på våre innbyggere som bor på sykehjem. Vi vet at disse er blant de mest sårbare og utsatte gruppene for Covid 19. Tiltak for å redusere sjansen for, og eventuelt omfanget av, smitte på sykehjemmene har derfor førsteprioritet for oss, sier kommunaldirektør Kenneth Johannessen.

Forskning viser at en andel av de som får sykdommen har få eller ingen symptomer i det hele tatt. Særlig unge mennesker kan gå gjennom sykdommen uten å være klar over at de er smittet.

Kilde: Indre Østfold kommune

Køer og kaos på gjenvinningstasjonene

Populær festival avlyses