Kommunale avgifter til besvær

Indre24
4 minutter lesetid

(Leserinnlegg) Reaksjonene lot ikke vente på seg når Indre Østfold kommune forrige fredag sendte ut faktura på kommunale avgifter for 1. termin. Økningen som mange opplever skyldes summen av flere forhold.

For det første harmoniseres avgiftene som følge av kommunesammenslåingen, hvilket naturlig nok betyr at noen får økte avgifter, mens andre får en nedgang.

Verdt å merke seg er at avgiftene i noen av de tidligere kommunene var kunstig lave i 2018 og 2019 fordi disse kommunene i forkant av kommunesammenslåingen tappet ned selvkostfond, som blant annet var bygget opp for å møte fremtidige investeringer på avløpssiden.

Men den viktigste grunnen til «sjokkregningen» som gikk ut til innbyggerne var overgangen fra kvartalsvis fakturering til halvårlige terminer.

Det var politisk enighet om disse endringene når budsjettet for 2020 ble behandlet i desember, og intensjonen bak endringene var de aller beste. Likevel må vi nå innrømme at dette blei feil. Hovedårsaken er paradoksalt nok at kommunestyret i desember vedtok et budsjett uten eiendomsskatt.

For å fordele den samlede byrden med eiendomsskatt og kommunale avgifter best mulig gjennom året ble det i budsjettforslaget fra administrasjonen lagt opp til fire ulike betalingstidspunkter – to for betaling av eiendomsskatt og to andre for betaling av kommunale avgifter.

I vår tilfredshet over å kunne presentere et budsjett for innbyggerne i Indre Østfold uten eiendomsskatt var det dessverre ingen av oss politikere som tenkte på at bortfallet av eiendomsskatt ville medføre en skjev betalingsbelastning for innbyggerne gjennom året. I hvert fall var det ingen som ga uttrykk for dette.

Jeg oppfatter at det nå er full politisk enighet om å gjøre nødvendige endringer for å rette opp de uheldige utslagene som dette har medført. Kommunestyret må derfor så raskt som mulig gjøre endringer i gebyrregulativet ved å øke antall betalingsterminer.

ANNONSE

Kommunen har allerede lagt til rette for at de som ønsker det kan få utsettelse på hele eller deler av utsendt faktura frem til 17. juni. Hver og en av oss kan få ordnet dette på kommunens hjemmeside ved å gå inn på «Min faktura», alternativt ringe telefon 69681000. Jeg oppfatter at det er full politisk enighet om at en slik betalingsutsettelse ikke skal renteberegnes.

En del husstander i Askim uten installert vannmåler ser ut til å ha fått vannregning for flere kvadratmeter enn boligenes faktiske størrelse. Noen står også oppført i matrikkelen med flere boenheter enn de faktisk har. Ved fremvisning av nødvendig dokumentasjon vil dette bli rettet opp av kommunen.

Det verserer nå et forslag om å redusere kommunale avgifter med 30% i første halvår 2020, og at dette inntektsbortfallet for kommunen skal dekkes inn av statlige korona-midler. En slik ordning ville vært en fin gest til innbyggerne, men det eksisterer foreløpig ingen signaler fra statlig hold om denne type refusjon.

Med de enorme utfordringene kommunen står ovenfor på avløpssiden er det ikke aktuelt å utsette noen av de planlagte avløpsprosjektene for på den måten å kunne redusere kommunale avgifter. Fylkesmannens tilsynsrapport for Askim, Spydeberg og Hobøl avløpssamarbeid (ASHA) viser hva vi står ovenfor. Pålegg om utbedringer som har blitt gitt helt tilbake til 2008 har nemlig ikke blitt fulgt opp.

Om vi nå ikke tar disse utfordringene på største alvor er beskjeden fra Fylkesmannen krystallklar. Da må vi samtidig sette strek over planlagt boligutvikling og næringsutvikling i store deler av vår nye kommune.

Ordfører Saxe Frøshaug
Indre Østfold kommune

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.