Det nye styret i Rødt Indre Østfold. Fra venstre: Kine Tovengen (leder), Geir Brandstadmoen (nestleder), Else-Grethe Evensen (sekretær og kasserer), Magnus Kjellum (varamedlem), Vibeke Mackic Stordal (nestleder) og Romy Rohmann (styremedlem og representant i kommunestyret).
29. mars 2020

Nytt styre i Rødt Indre Østfold

(Innsendt sak) I forkant av Corona-krisen avholdt lokallaget i Rødt sitt årsmøte, og valgte et nytt styre som skal føre partiet videre.

–  Rødt seiler i medvind både nasjonalt og lokalt, sier nyvalgt leder Kine Tovengen.

Og vi får mange henvendelser fra folk som er opptatt av rettferdighet, likhet og samhold.

– Det er veldig motiverende at så mange ser at det er mulig å tenke annerledes, og vår viktigste oppgave er å bidra til at vanlige folk opplever at de blir sett og hørt, understreker Tovengen.

Det nye styret i Rødt er opptatt av aktivitet, og har blant annet tatt initiativet til den meget vellykkede lokale revitaliseringen av kvinnedagen 8. mars. Rødt står også bak innsamlingsaksjonen som har bidratt med både penger og varer til det lokale krisesenteret.