Bistår politiet med grensekontroll

Indre24
2 minutter lesetid

(Pressemelding) Myndighetene har innført omfattende smittebegrensede tiltak i Norge. For å bremse og redusere videre smitte av viruset i Norge har myndighetene bestemt å gjeninnføre Indre grensekontroll.

Fra 17. mars har Heimevernet bistått politiet i deres oppdrag med grensekontroll på grensestasjoner over store deler av Norge. Oppdraget løses på ulike måter, avhengig av politiets behov, men alle oppdrag er til støtte for politiet.

Fra og med 24.03.2020 vil Oslofjord heimevernsdistrikt (HV-01 tidligere Østfold og Vestfold fylke) bistå Øst politidistrikt på grensen i tidligere Østfold fylke.

Det vil være omkring 40 soldater kalt inn til tjeneste daglig i 7-14 dager. Det planlegges med rullering mellom flere områder i distriktet for å spre belastningen på soldatene.

Soldatene får begrenset politimyndighet, men skal ikke bære våpen.

ANNONSE

Grensekontrollen ledes av politiet, Forsvaret/Heimevernet støtter politiet. Heimevernet står under militær kommando.

Heimevernet er som del av totalforsvaret forberedt og trent til å bistå sivile myndigheter. Heimevernet har lang erfaring med å samarbeide med sivile myndigheter. HV har stanset all øvings- og kursaktivitet for bedre å kunne være i stand til å bistå det sivile i den situasjonen landet er i. Vi er klare til å bistå når samfunnet ber om støtte.

Heimevernet følger nasjonale helsemyndigheters råd for smittevern. HV-01 tar nødvendige hensyn i oppdragsløsningen for å redusere mulighet for smittespredning. Soldatene skal holde anbefalt avstand til andre og hverandre, og vi har tatt hensyn til det når vi har planlagt denne bistanden. Det blir gjort løpende vurderinger om soldatene trenger ytterligere beskyttelse, men smittevernsutstyr er en begrenset ressurs i Norge og blir prioritert for de som jobber i førstelinjen med syke og smittede pasienter.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.