Trapper opp Korona-innsats over hele landet

Indre24
4 minutter lesetid

(Pressemelding) – Vi ser allerede at det er i ferd med å oppstå store behov for å hjelpe til i lokalsamfunn og støtte myndighetenes arbeid. Mange mennesker sitter nå alene og mange er i karantene. Vi girer om og girer opp for å kunne dekke de hjelpebehovene vi ser vil komme framover, sier Anders Lervold, distriktsleder i Østfold Røde Kors.  

Over 200 kommuner i landet har samarbeidsavtaler med lokalforeninger i Røde Kors, og i alle fylker rapporterer våre frivillige at de i samspill med lokale myndigheter har satt i gang, eller er i ferd med å sette i gang, tiltak som hjelper myndighetene i innsatsen mot Korona-smitte. 

For eksempel bistår frivillige i Røde Kors med syketransport i regi av Sykehuset Kalnes – her bidrar flere av våre lokalforeninger med sjåfører for å dekke behovet. Halden Røde Kors har fått anmodning om bistand fra Halden kommune om å bemanne Svinesund Motel som ankomstsenter for personer som kommer på grensen og ikke kan returneres umiddelbart. Videre kommer det anmodning om bistand ved utlevering av medisiner for de som ikke kommer på apoteket selv. To av våre frivillige skal få opplæring på sykehjemmet i smitte og hygiene. De skal da videre lære opp kommunens ansatte som må steppe inn og bidra på sykehjemmet. Vårt Hjelpekorps er i stadig beredskap – i skrivende stund er flere fra Hjelpekorpset på leteaksjon etter to savnede i Rakkestad.

– Det er mange mennesker som vil trenge hjelp og støtte de neste månedene. Vi skal både støtte lokale og nasjonale myndigheter med å gjennomføre viktige tiltak, og dekke de udekkede humanitære behovene som oppstår, sier Lervold.  

Styrker beredskapen og går over til digitale besøksvenner

Røde Kors gjør nå store endringer for å opprettholde sin responskapasitet og endrer alle våre eksisterende aktiviteter, slik at vi kan møte de nye behovene som nå oppstår. 

– Flere aktiviteter trapper nå opp sitt digitale tilbud, slik at det for eksempel fortsatt kan være kontakt mellom besøksvenner og besøksverter. Digitale leksehjelp og samtaletilbudet Kors på Halsen styrkes. En rekke aktiviteter blir også berørt av myndighetenes tiltak for å begrense korona-smitte, sier Lervold.  

ANNONSE

Advarer mot å dra på hytta

Røde Kors Hjelpekorps advarer nå personer mot å dra til fjells, og spesielt hvis man er i karantene. Røde Kors vil unngå å svekke den lokale beredskapen ved å ha for mange frivillige hjelpekorpsene samlet på vakt på hytter i fjellheimen, og prioriterer nå å ha de fleste frivillige i beredskap hjemme slik at de kan dekke behovene i lokalsamfunnene der folk bor. Vår beredskap i fjellet er derfor på et minimum.

Anbefaler alle å forholde seg til råd fra myndighetene, og viser til koronavettreglene

– Vi har utarbeidet koronavettreglene, i tett samarbeid med myndighetenes råd. Jeg vil på sterkeste måte anbefale dere å følge rådene, og fremme dem for dem rundt deg og i din krets, sier Lervold.    

  1. Følg myndighetenes råd til enhver tid
  2. Vår oppførsel kan redde liv
  3. Aksepter egne og andres følelser
  4. Ikke bruk alkohol eller andre rusmidler for å takle en stresset situasjon
  5. Hold kontakt med venner og familie
  6. Vis omsorg
  7. Viruset kan ramme alle
  8. Ta vare på deg selv
  9. Ikke sett deg selv eller andre i en situasjon hvor dere trenger hjelp

Ta vare på deg selv og dine, følg råd fra myndigheten, så kommer vi gjennom dette sammen.

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.