Rundt 20 interesserte møtte på Kulturtorget i Mysen. (Foto: Adrian Sellstrøm)

Skal stifte pendlerforening i Indre Østfold

Under et folkemøte i Mysen tirsdag, ble en arbeidsgruppe nedsatt for å stifte en pendlerforening.

Bakgrunnen for møtet, var at det er mye engasjement rundt tilbud, punktlighet og informasjon rundt Østre linje, men at det ikke finnes en pendlerforening som kan kanalisere meninger, tilbakemeldinger og ønsker på vegne av pendlerne.

Varaordfører Kathrine Hestø Hansen i Indre Østfold kommune var kveldens vert. Hun presiserte at en pendlerforening skal være politisk nøytral, men at politikerne ønsker et samarbeid med foreningen. Det ble også ytret ønsker fra salen om at foreningen bør omfatte busstilbudet, ikke bare tog.

Varaordfører Kathrine Hestø Hansen.

Lydhør
Trond Olav Hansen, som er Vy sin driftssjef for Østfoldbanen, hadde tatt turen til Mysen for å delta på møtet og informere litt om togsituasjonen på Østre linje, ansvarsområder og de planlagte bruddene til påske og sommeren.

Han ønsker en pendlerforening for Østre linje velkommen, og lover å være tilgjengelig for henvendelser fra foreningen.
– Vi kommer også til å invitere pendlerforeningen til møter i forkant av påske- og sommerbruddene og diskutere planene, fortalte han.

Hansen tok også i mot flere innspill fra de fremmøtte i salen.

Trond Olav Hansen i Vy.

Indre Østfold kommunes ordfører Saxe Frøshaug, Rakkestad-ordfører Karoline Fjeldstad og Erik Unaas som sitter i samferdselskomiteen i Viken og er styremedlem i Jernbaneforum Øst, var på plass og var enige i viktigheten av å ha en pendlerforening for Østre linje som kan melde inn samlede krav og forventninger.

Arbeidsgruppa er klar.

Arbeidsgruppa
Mot slutten av møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal forberede og kalle inn til stiftelsesmøte i pendlerforeningen om noen uker. De som meldte seg til å sitte i arbeidsgruppa, er Alexander Savert, Ronny Aukrust, Geir Hagen og Daniel Aluku.

Erik Unaas fortalte om kortere reisetid, ønske om to tog i timen, flere krysningsspor og flere tog til og fra Rakkestad.
Saxe Frøshaug, Karoline Fjeldstad, Alexander Savert, Ronny Aukrust, Geir Hagen, Daniel Aluku, Kathrine Hestø Hansen og Erik Unaas etter møtet. (Foto: Adrian Sellstrøm)

To biler involvert i trafikkulykke

Ønsker å gi rask informasjon om hendelser