Gresvig AS. Foto: Bjørn Johnny Nilsen
26. februar 2020

Inngår avtale med Gresvigs konkursbo

PRESSEMELDING: Gjelsten Holding AS og O.N. Sunde AS har inngått en avtale med konkursboet etter Gresvig om å erverve store deler av eiendelene i boet.

Målsetningen er å etablere en solid og konkurransedyktig aktør i sportsbransjen, og sikre arbeidsplasser og videre drift på kjedesentralen og i et stort antall butikker.

LES OGSÅ: Gresvig er konkurs – butikkene holder åpent

Blant eiendelene som kjøpes er egeneide butikker og franchiseavtaler, varelager på sentrallager og i butikker, kundefordringer og rettigheter til bruk av Intersportnavnet i Norge, samt andre immaterielle rettigheter. Mange medarbeidere i butikker og på kjedesentralen blir tilbudt videre ansettelsesforhold, men det nøyaktige antall butikker og ansatte som videreføres vil blant annet være avhengig av Konkurransetilsynets behandling av overdragelsen, og resultatet av pågående forhandlinger med utleiere i regi av konkursboet om leiebetingelser.

Sportsbransjen har i lang tid vært preget av overetablering av butikker, sterk konkurranse og økende prispress. Dette har over tid medført svak lønnsomhet for mange av aktørene i bransjen, også enkelte av sportskjedene. Den negative trenden er ytterligere forsterket de siste månedene gjennom en snøfattig vinter i sentrale deler av landet, noe som har resultert i sviktende salg av vintersportsutstyr. Flere sportskjeder har den senere tid vært tvunget til å ta drastiske grep knyttet til sin virksomhet.

Gjelsten Holding AS er hovedaksjonær i Sport 1 Gruppen AS, som er kjedesentralen i Sport 1 kjeden med rundt 220 butikker over hele landet fordelt på konseptene Sport 1, Anton Sport og Löplabbet.

De egeneide butikkene som overtas fra konkursboet, samt butikker med franchiseavtaler, vil fremover bli profilert som Intersport, mens Sport 1 butikkene vil driftes som tidligere.

Sport 1- og Intersportbutikkene vil fremover representere to faghandelskjeder som kan ta opp konkurransen med andre aktører i bransjen, med fokus på distribusjon av kjente merkevarer.

– Jeg synes det er trist at en aktør som Gresvig, med over 100 års historie og hvor jeg også tidligere har vært en eier, forsvinner. Samtidig er det et faktum at det lenge har vært en overetablering av sportsbutikker i Norge, noe som har bidratt til svak lønnsomhet i bransjen. Gjennom samarbeidet med Olav Nils Sunde og hans selskap O.N. Sunde AS får vi nå muligheten til å skape en solid aktør med langsiktige og finansielt sterke eiere, som gjennom Sport 1 og Intersport vil være den ledende faghandelskjeden i Norge, sier Bjørn Rune Gjelsten.

– Det er svært gledelig at vi nå har lykkes i å finne en løsning sammen med Gjelsten Holding, Sport 1 Gruppen og konkursboet som gjør oss i stand til å videreføre store deler av virksomheten i Gresvig. Beklageligvis er det ikke realistisk å videreføre samtlige butikker og funksjoner i den nye strukturen, men gjennom dette bidrar vi til å sikre at et stort antall av våre medarbeidere fortsatt har en jobb å gå til, sier Olav Nils Sunde i en kommentar.

Bostyrer Håvard Wiker fra Ro Sommernes advokatfirma er fornøyd med avtalen som er inngått.

– Vi har arbeidet intensivt med å få oversikt over situasjonen og kartlegge muligheter for videre drift. Det ble tidlig klart at det ville bli vanskelig å unngå oppsigelser og avvikling av butikker, men denne løsningen er etter vår oppfatning det klart beste alternativet for både kreditorer, ansatte og andre involverte parter, sier Wiker. 

Ole-Henrik Skirstad vil være ansvarlig for Sport 1 kjeden mens tidligere leder av Gresvig, Lars Kristian Lindberg, vil være ansvarlig for Intersport-kjeden. De to konseptene vil fremover konkurrere i sine lokalmarkeder med hvert sitt sortiment og hver sin profil. Gjelsten Holding AS vil ta en aktiv eierrolle når det gjelder koordinering av aktiviteten i de to kjedene, på vegne av eierne.

(Pressemelidng)