Synlig kollektivtransport og miljø

Indre24
3 minutter lesetid

LESERINNLEGG: Buss er viktig. Det er også et tilpasset rutetilbud fra og til Ørje. Det er bred enighet om at busstilbudet bør forbedres med nye avganger.

Men dagens tilbud er faktisk fungerende for pendlere, men lite for andre brukere av kollektivtransport. Men busstilbud har også andre aspekter. Busstransport i indre Østfold er i disse dager på anbudskonkurranse. Men det er ikke gitt at det selskapet som tildeles konsesjon for neste periode har tilgang på nattparkering på Ørje. Alternativet er nattparkering på Mysen med en sterk økning av tomkjøring som belaster miljøet med unødvendig utslipp.

Det vil også belaste bussoperatøren økonomisk med mindre netto passasjertransport. Billettprisen er i dag kun 30 kr (med App) som vi også ønsker fremover. Men for å utvide et kollektivtilbud så må det også brukes. Synlighet, informasjon og miljø er viktig for å bevisstgjøre innbyggerne om buss som alternativ transport. I dag er det mange som ikke er klar over tilbudet som finnes.

ANNONSE

Men det er ting på gang. I 2018/2019 i forbindelse med utvikling av torget satt vi i gang et arbeid med å flytte busstasjonen til Rådhuset . Administrasjonen har utarbeidet en glimrende konseptløsning med kostnadsoverslag som kombinerer busstasjonen med nattstopp. Bussene «sover» der de skal starte på morgenen. Bussoperatøren forventes å betale leie for nattstopp slik at det deles på kostnadene.

Målet vi hadde var å ferdigstille til planlagt ny konsesjonsperiode fra jan 2020. Denne ble imidlertid flyttet til januar 2021 og prosjektet ble satt midlertidig på vent for å prioritere andre oppgaver.

Det gleder meg nå at arbeidet videreføres og at en ny busstasjon med nattparkering kan være på plass til neste konsesjonsperiode. Det er viktig at tilbyderne på ny konsesjon får en bekreftelse på mulig nattparkering og leiekostnad siden det har betydning for deres kostnadsberegninger som grunnlag i tilbudet.

Vi får en mer synlig attraktiv busstasjon, bedre informasjonsplattform og får gjennomført et bra miljøtiltak med å redusere tomkjøring med busser. Da mener jeg det også er lagt bedre forutsetninger for arbeidet videre med å utvide busstilbudet. Og tenk – vi får også tak over hodet når vi venter på bussen.

Terje Nilsen
Marker Arbeiderparti
Kommunestyrerepresentant

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.