Det Gule Huset på Ørje. Arkivfoto

6 millioner til Østfolds kulturminner

PRESSEMELDING: 24 prosjekter der eiere vil ta vare på sine kulturminner fikk til sammen 5.956.000 kroner fra Kulturminnefondet i fjor. Det gule huset på Ørje er ett av prosjektene som fikk støtte.

Kulturminnefondet delte i 2019 ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. Eierne av en sveitservilla fra 1905 på Kråkerøy i Fredrikstad, oppført som knubbehus, mottok 200.000 kroner for å sette i stand boligen.

– Huset er både et godt bevart sveitserhus og et viktig eksempel på en tidstypisk og stedsegen byggeskikk, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

At huset er et såkalt knubbehus innebærer at det er murt med sagskårne planker eller bord, og disse er antakeligvis avkapp fra sagbrukene langs Glomma.

Huset er et verneverdig kulturminne og brukes hovedsakelig som privat bolig for eierne Aleksander Jæger og Ingeborg Elieson og barna deres. Fra tomten er det flott utsikt utover Fredrikstad sentrum, og boligen er godt synlig fra flere plasser i byen.

– På sikt vil vi ta i bruk garasjen til atelier, forteller eierne, som begge er kunstnere.

Søkt om 364 mill

I 2019 ga Norsk Kulturminnefond tilsagn på totalt 108.184.000 kroner til 571 prosjekter der private eiere vil sette i stand sine kulturminner.  

– Ved å bidra til et mangfold av kulturminner settes i stand, sørger vi for et grunnlag for framtidige opplevelser, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

ANNONSE

Gjennomsnittlig støtte ligger på nesten 190.000 kroner per prosjekt. I løpet av hele fjoråret ble det behandlet 1.127 søknader, der det er søkt om til sammen 364 millioner kroner.  

2019 var det første året med løpende søknadsbehandling fremfor én årlig søknadsfrist.  

– Løpende behandling av søknader fra private eiere har ført til enklere søknadsbehandling og kortere saksbehandlingstid. Kulturminnefondet har dyktige fagfolk som hjelper til med veiledning i søknadsprosessen, forteller Bjørgen. 

Prosjektene i Indre Østfold som ble støttet av Kulturminnefondet i Østfold i 2019 er:

Se hele listen over prosjektene som har fått støtte i 2019 her (ekstern lenke) 

Prosjektnavn Tilskuddsmottaker Kommune  Tilsagnsbeløp  
Restaurering av malte himlinger prosjekt Hege Dahl Chance Spydeberg                         150 000  
Husmannsstue Opp og Ned, del 1 Liv Jorunn Balto og Rune Strønes Trøgstad                           90 000  
Fagerhaug, fasade Hilde Nyborg Braarud Marker                         470 000  
Det gule huset på Ørje Trine-Lise Tømmernes  Marker                         230 000  
Småbruket Roligheta, strakstiltak Roger Nygård Marker                           17 000  
Østgaard «Tollergården» i Storgata, Ørje Gunnar Søby Marker                         300 000  

(Pressemelding fra Kulturminnefondet)

ANNONSE

ANNONSE

Sparebankens Næringspris til To Gode Naboer

Arrangerer folkeaksjon for trafikkstasjonen