Trav-og galoppbanen Vammalinna

Indre24
3 minutter lesetid

LESERINNLEGG: Den jernbanehistoriske Vammalinna som i stor grad har fungert som en gang-og turvei siden skinnene ble tatt opp på begynnelsen av 1960-tallet ble oppgradert av Askim kommune i 2017 til en mer moderne gang-og turvei med lys, benker m.m til en kostnad på mellom 3,5 og 4 millioner kroner.

Denne delen av Vammalinna strekker seg mellom Auten og Svenskebyveien. I nærheten av linna finnes det også endel gårder som ofte har benyttet den til hestekjøring.  Dette har skapt konflikter opp gjennom årene med øvrige brukergrupper som gående og syklister. Linna har også historisk sett fått hard medfart ved bruk av hest. Dette var en av grunnene til at kommunen valgte å oppgradere linna i 2017.

Frode Otto Fossum. Foto: Privat

Bruk av hest er etter hvert blitt tillatt, men på spesielle dager og tider på døgnet. Skilting om dette ble satt opp for noen år siden men disse er i den senere tid blitt fjernet. I en perfekt verden burde linna vært tilgjengelig for alle brukergrupper, men verden er ikke perfekt og det er heller ikke Vammalinna. De myke brukergruppene som kanskje også har med seg barnevogn, rulllator og rullestol samt syklister bør ha førsterett på bruk av linna. Slik er det ikke i dag fordi Askim Travselskap nylig har inngått en avtale med Askim kommune som er videreført inn i den nye storkommunen om bruk av Vammalinna til hestekjøring med og uten sulky.

Avtalen sier at Askim Travselskap kan bruke linna mot at dem må vedlikeholde den. Det viser seg ganske så tydelig at travselskapet nå har sikret seg førsteretten på bruk av linna med denne avtalen. Linna bærer også preg av dette med mengder med tilkjørt sand som gjør fremkommeligheten totalt umulig for folk med barnevogn, rullator og rullestol. Sykler må trilles. Dette er totalt uakseptabelt og avtalen med travselskapet som i første omgang varer i 1 år må ikke forlenges utover det.

ANNONSE

Det er merkelig at kommunen bruker flere millioner på en oppgradering, for så å inngå en avtale hvor de myke brukergruppene blir skviset ut samt bidrar til at Vammalinna igjen blir et tråkk med tette drensrør og grøfter.

Frode Otto Fossum

Foto: Frode Otto Fossum

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.