ILLUSTRASJONSFOTO: Glenn Thomas Nilsen

Flest branner på lille julaften

PRESSEMELDING: Det brenner mest i desember, og den brannfarligste dagen av alle var lille julaften i fjor, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.

Desembertallene viser 359 branner og branntilløp. Åtte personer omkom. Flest branntilfeller var på lille julaften med 23 hendelser.

– Lille julaften er en dag preget av forberedelser, og mye bruk av levende lys og åpen ild. De fleste branntilløp starter ved komfyren på kjøkkenet, og dagen før dagen tilberedes det gjerne mye fet julemat i grytene. Mange får besøk, og det er fort gjort å glemme komfyren noen sekunder. For de som blir rammet av brann i jula er det ekstra tragisk. Det kan sikkert være flott å feire jul på hotell, men neppe hvis det er på grunn av at huset ditt har brent ned, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.

31 omkommet hittil i år

I fjor registrerte forsikringsbransjen vel 30.000 skader etter brann, til en estimert skadekostnad på 6 milliarder kroner. I fjor omkom 39 mennesker i brann, mens tallet på omkomne hittil i år er 31. Av disse er 26 menn og 5 kvinner.

– Menn er overrepresentert blant omkomne og skadde i branner og branntilløp, og en av årsakene kan være at de generelt er dårligere til å tenke brannsikkerhet. Så hører det med at tre av fire som omkommer i brann er personer med nedsatt funksjonsevne eller rusavhengige, samt at eldre over 70 år har opptil fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, sier han.

Halvparten starter på komfyren

Nær halvparten av alle branner og branntilløp i fjor startet på komfyren, og Oslo er fylket med klart flest slike hendelser.

– Dette er som regel tørrkokinger, man glemmer av kokeplaten og i verste fall tar det fyr. Tilberedning av mat er en av de vanligste årsakene til brann, og i adventstiden lager vi mye mat hjemme. Glemte gryter med smult og ribbefett som tar fyr er en av gjengangerne til alvorlige branntilløp, hvor de aller fleste skjer på ettermiddagen, sier Setnes.

ANNONSE

Røykvarsleren redder liv

Statistikken for i fjor viser at det desidert brannfarligste rommet i en bolig er kjøkkenet. Deretter kommer stuen. I nær halvparten av tilfellene ble brannen oppdaget av at noen så eller luktet røyk eller flammer, mens det i 13 prosent ble varslet av en røykvarsler.

– Røykvarsleren er en billig og god livsforsikring, og det er jo spesielt om natten, mens man sover, at den virkelig kan utgjøre forskjell mellom liv og død. At man våkner i tide til å berge seg selv og familien ut av en bolig som er i ferd med å ta fyr, og det er ofte røyken som dreper, sier han.

Frykter branner i juletiden

I fjor omkom 39 personer i brann, i snitt har det omkommet 62 personer hvert år siden 1979. Over 80 prosent av alle de omkomne har omkommet i boligbrann. De siste årene har det imidlertid vært en klar tendens at færre omkommer i brann.

– Økt fokus på brannsikkerhet i form av røykvarslere og brannslukningsutstyr, i tillegg til komfyrvakt på kjøkkenet, har helt klart spilt inn her. I tillegg er mye elektrisk utstyr blitt sikrere. De bruker mindre strøm og utvikler mindre varme, for eksempel LED-belysning. Når så er sagt, i adventstiden er det mer bruk av åpen flamme som stearinlys, noe som medfører til økt brannfare og dessverre flere boligbranner, sier han.

Gode råd for en brannsikker adventstid:

 • Vær forberedt på at det kan brenne.
 • Test røykvarslerne jevnlig, ha seriekoblete røykvarslere.
 • Gjør deg kjent med hvordan slokkeapparatet virker.
 • Gjennomfør brannøvelse, lær barna rømningsveiene.
 • Skru av elektrisk julebelysning om natten, og når du ikke er hjemme.
 • Gå aldri fra levende lys, sjekk at alle levende lys er slukket.
 • Unngå lysmansjetter og brennbar pynt.
 • Sjekk det elektriske anlegget, ikke overbelast strømnettet.
 • Vær forsiktig med å bruke for mange skjøteledninger og unngå store floker.
 • Slå av komfyr, vaskemaskin og tørketrommel når du sover eller er ute.
 • Unngå tørrkoking, bruk komfyrvakt.
 • Ved brann, husk denne rekkefølgen: Redde – Varsle på 110 – Slokke.

Nøkkeltall branner i Norge:

 • I fjor rykket brann- og redningsvesenet ut til 3.537 branner i private hjem.
 • 39 personer omkom i branner. 438 ble fysisk skadd, og 21 ble alvorlig skadd.
 • Finnmark og Oslo topper boligbrannstatistikken, mens Rogaland og Akershus er lavest.
 • Vel 75 prosent av de som omkommer i brann er eldre eller pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige.
 • Eldre over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.
 • Per 18. desember har 31 personer omkommet i brann hittil i år. 26 menn og 5 kvinner.
 • I 2008 omkom 82 personer i brann.
 • For desember i fjor var det flest branner og branntilløp på lille julaften med 23.

Kilde: DSB
(Pressemelding fra Tryg Forsikring)

ANNONSE

ANNONSE

– Endelig energiaksjer til kommunene

Hund funnet i Askim sentrum