Skiptvet og Indre Østfold samarbeider videre

Indre24
4 minutter lesetid

Arbeiderpartiet har i gruppemøte onsdag 11.desember og Senterpartiet torsdag 12. desember enstemmig valgt at de fleste tjenester Skiptvet kommune skal kjøpe skal kjøpes av Indre Østfold kommune. Endelig vedtak blir på kommunestyremøte tirsdag 17. desember.

Vi har brukt lang tid på denne avgjørelsen, men vi er enstemmig på at dette er den beste løsningen. Vi ble positivt overasket over at Indre Østfold kom med et nytt tilbud. Hadde ikke det kommet, hadde alle tjenester blitt kjøpt fra Sarpsborg.

ANNONSE

Det ligger nå an til at Skiptvet likevel kommer til å kjøpe legevakt- og helsehustjenester fra Indre Østfold kommune. Endelig vedtak vil bli gjort av kommunestyret i Skiptvet 17.desember, men begge de store flertallspartiene SP og AP går for å inngå en avtale med Indre Østfold.

Som kjent vedtok Formannskapet i Skiptvet 2.desember med stort flertall å kjøpe legevakt -og helsehustjenester fra Sarpsborg. Grunnen til dette vedtaket var en betydelig prisforskjell mellom tilbudene fra Indre Østfold og Sarpsborg, og at man fra Indre Østfold kunne risikere å få tilleggsregninger i løpet av året. Sarpsborgs tilbud var en fast pris uten fare for ekstraregninger. Prisforskjellen mellom tilbudene var på 1,6 millioner kroner, og på et allerede trangt budsjett ville et slikt merforbruk føre til ytterligere nedskjæringer av kommunale tjenester i Skiptvet.

Etter Formannskapets vedtak ba Indre Østfold om nye samtaler med Skiptvet, og disse har endt opp med at Indre Østfold har akseptert vår modell for beregning av pris: At Skiptvet som tjenestekjøper ikke har ansvar for eventuelle kostnadsoverskridelser på legevakt og helsehus, dette ansvaret tilligger eierkommunen. Videre har Skiptvet fått aksept for at vi kun betaler for reell bruk av sengeposter på Helsehuset, men med denne modellen måtte Skiptvet akseptere at vi må betale en noe høyere døgnpris pr seng vi benytter. Prisen pr døgn er satt til kr 7000.

Hvis dette blir resultatet når det skal stemmes over budsjett i kommunestyret, betyr det at Skiptvet kjøper følgende tjeneste fra Indre Østfold kommune: Legevakt, Helsehus, Barnevernvakt, Avlastningshjem, Kulturskole, PPT, Kartforvaltning, Mortenstua (spesialskole), Tilsyn fosterhjem og Skatteoppkrever.

Skiptvet vil kjøpe krisesenterplasser for både kvinner og menn, kommuneoverlege og tjenester innen miljørettet helsevern fra Sarpsborg kommune.

Noen har kraftige ordelag kritisert flertallspolitikerne og rådmannen i Skiptvet for at vi ville snu ryggen til Indre Østfold. Dette har aldri vært vår intensjon, men vi har et ansvar for å forvalte fellesskapets penger på en best mulig måte. Gjennom å vise både handlekraft og vilje til dialog vil Skiptvet ende opp med en god avtale til en fornuftig pris.

Vi er virkelig glade for at vi har kommet til en enighet med Indre Østfold kommune i denne viktige saken, og ser frem til å samarbeide godt i tiden som kommer.

Nytten av jobben vi nå har gjort kommer deg som innbygger direkte til gode gjennom fortsatt gode tjenester og tilbud fra Skiptvet kommune.

Ordfører Anne Grethe Larsen
Varaordfører Lars Sæther
Gruppeleder SP Tor Jacob Solberg
Gruppeleder AP Erik Th. Næss

Stem her

ANNONSE

Del artikkelen

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.