Kulturskolen i Askim, Skiptvet og Spydeberg er en av dem som får støtte. FOTO: Glenn Thomas Nilsen
12. desember 2019

Over 500 tiltak for barn og unge får pengestøtte

Pressemelding fra Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 127 millioner kroner fordelt på 557 lokale prosjekter på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde.

Bidragene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Se oversikten over alle som har fått støtte i Østfold her (ekstern lenke)

Stiftelsen mottok 1684 søknader innen fristen 1. september. 33 prosent av søknadene tildeles støtte.

De tildelte beløpene varierer fra 4000 kroner til 5 millioner kroner. Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB.

Pengestøtte til meningsfylte aktiviteter for barn og unge

– Mange nye initiativer vil bli gjennomført til glede for barn og unge med disse tildelingene. Pengestøtten bidrar til å understøtte det gode frivillige arbeidet som gjøres i lokalmiljøet rundt omkring på Østlandet, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB prioriterer å bidra til meningsfylte aktiviteter for barn og unge, innenfor fire formålsområder.

Tilhørighet og gode møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig tiltak som bidrar til lokalt engasjement, deltakelse og tilhørighet.

Stiftelsen støtter prosjekter som:

  • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
  • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
  • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
  • Utvikler rollemodeller (forbilder)

(Pressemelding fra Sparebankstiftelsen DNB)